FWO ondersteunt fundamenteel en strategisch onderzoek

Wetenschap opent nieuwe horizonten

Wetenschap verlegt de grenzen van onze kennis. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is het agentschap dat fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt. Het fonds stimuleert ook de samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Wetenschap schept kansen

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek richt zich op het uitdiepen van de kennis over de mens en zijn omgeving. Met het kennisniveau van onze samenleving groeit de levenskwaliteit in het algemeen en de kwaliteit van de opleidingen in het bijzonder. Zo krijgen jonge mensen alle kansen om hun talenten te ontplooien in een brede waaier disciplines.

Door het FWO gefinancierd onderzoek, in het bijzonder het Strategisch Basisonderzoek, vormt ook een belangrijke stap in de valorisatie van de wetenschappelijke doorbraken.

Wetenschap is essentieel voor ons welzijn

Het hoge kennisniveau in combinatie met het gevormde menselijk kapitaal leiden op lange termijn tot gericht en toegepast onderzoek, dat ook een beleidsondersteunende functie heeft. Zo kunnen bepaalde economische of maatschappelijke keuzes ook aangestuurd worden  door excellente onderzoeksgroepen. Niet verwonderlijk, want kennisgrensverleggend onderzoek kan aan de basis liggen voor een oplossing voor de grote maatschappelijke uitdagingen (milieu, mobiliteit, gezondheid,…) van vandaag.

Wetenschap is de motor van innovatie

Op korte termijn zal fundamenteel onderzoek zelden tot economische of maatschappelijke valorisatie leiden. Op lange termijn is het essentieel voor onze welvaart en ons welzijn. Daarom is het FWO aangewezen op de financiële steun van de overheid. Een evenwichtige verdeling van de middelen tussen gericht en niet-gericht onderzoek is noodzakelijk.

Het FWO zet, met het financieren van het Strategisch onderzoek in meest ruime zin, zelf reeds een belangrijke stap naar valorisatie.

Het FWO en Europa

Niet-gouvernementele ‘research councils’ zijn in Europa een traditie. Ook het FWO is lid van de European Research Council (ERC) en is betrokken bij verschillende Europese onderzoeksinitiatieven. 

Het FWO ondersteunt het Vlaams Supercomputer Centrum

Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) is een virtueel centrum voor zowel academici als de industrie. Het wordt door het FWO, in samenwerking met de vijf Vlaamse universitaire associaties, beheerd.