Nobelprijswinnaars

Enkele Belgische Nobelprijswinnaars waren nauw verbonden met het voormalige Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Jules Bordet (1870-1961) ontving in 1919 de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde voor zijn bijdragen aan de leer van de immunologie. Vanaf 1900 stond hij aan het hoofd van het Pasteur Instituut Brabant en hij doceerde aan de Université Libre de Bruxelles. Hij zetelde in de eerste Raad van Bestuur van het NFWO.

Corneille Heymans (1892-1968) kreeg de Nobelprijs voor Geneeskunde van 1938 wegens zijn ontdekkingen in verband met de regulering van de bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed. Hij doceerde aan de Rijksuniversiteit van Gent en trad bij het NFWO op als lid van de Raad van Bestuur en commissielid.

Aan Christian De Duve (1917) werd in 1974 de Nobelprijs voor Geneeskunde toegekend voor zijn beschrijving van structuur en functie van organellen in biologische cellen. Hij kreeg de prijs samen met zijn landgenoot Albert Claude en de Roemeens-Amerikaanse celbioloog George Emil Palade. De Duve was verbonden aan de Université Catholique de Louvain en aan verschillende universiteiten en wetenschappelijke organisaties in het buitenland. In het NFWO zetelde hij als raads- en commissielid. Albert Claude (1898-1983) was geaffilieerd aan de Université Libre de Bruxelles en andere buitenlandse instellingen. In het NFWO was hij actief als commissielid.

Aan Ilya Prigogine (1917-2003) werd in 1977 de Nobelprijs voor Scheikunde toegekend als erkenning voor zijn bijdrage tot de thermodynamica van niet-evenwichtsprocessen. Hij doceerde aan de Université Libre de Bruxelles en was zowel raadslid als commissielid bij het NFWO.