Onderzoeksbeleid

In de beleidsperiode 2019-2023 wil het FWO zijn beleid voeren volgens de vijf hieronder toegelichte strategieën:

  1. Van excellentie tot doorbraak
  2. Duidelijke en vlotte procedures
  3. In Europa en de wereld
  4. Open wetenschap
  5. In de samenleving.

Lees meer in ons beleidsplan 2019-2023

Open access

Open Access is het wereldwijd, online en kosteloos toegankelijk maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek aan iedereen, binnen en buiten de academische context, met als ultieme doel om de impact van dat wetenschappelijk onderzoek zo groot mogelijk te maken.

» Lees meer

Data Management Plan (DMP)

Het FWO maakt databeheer tot een vast onderdeel van zijn beleid voor alle ondersteuningskanalen die het aanbiedt. Van de onderzoekers verwacht het dat ze de nodige aandacht aan deze dimensie schenken voor, tijdens en ook nog minimaal vijf jaar na hun onderzoek.

» Lees meer

Wetenschappelijke integriteit

Het FWO heeft als organisatie voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen een grote verantwoordelijkheid bij het voorkomen en waar nodig bestrijden van inbreuken op de wetenschappelijke deontologie. Het wil die verantwoordelijkheid ten volle opnemen door middel van acties binnen en buiten de muren van het FWO.

» Lees meer

Onderzoeksethiek

Het FWO wil alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat onderzoek dat met haar middelen wordt gefinancierd, volgens de strengste ethische normen wordt uitgevoerd.

» Lees meer

HR Strategie

Het FWO ondersteunt onderzoekers in alle fasen van hun carrière. Bij de selectie van jonge onderzoekers voert het FWO hierbij een actief gelijkekansenbeleid.

» Lees meer

Duurzaam reisbeleid

Internationalisering als rode draad doorheen het FWO Het FWO zet in op internationalisering van wetenschappelijk onderzoek door onderzoeker…

» Lees meer

Wetenschapscommunicatie

Het FWO hecht veel belang aan het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap. Dit kan onder andere bereikt worden door wetenschapscommunicatie. Daarom sporen wij onze onderzoekers aan om systematisch te communiceren over hun onderzoek naar het brede publiek.

» Lees meer

Verslaggeving

Onderzoeksprojecten of individuele onderzoekers die het FWO steunt, ontvangen financiering die voor het grootste deel afkomstig is van de Vlaamse overheid. Om draagvlak te creëren voor wetenschappelijk onderzoek stimuleert het FWO om breed te communiceren over het door het FWO gefinancierd onderzoek. Daarnaast tracht het FWO de impact van het gesteunde onderzoek zo goed mogelijk in kaart te brengen aan de hand van een efficiënte verslaggeving door onderzoekers aan het FWO.

» Lees meer

Onderzoeksresultaten

Het departement economie, wetenschap en innovatie van de Vlaamse overheid heeft de ‘Flanders Research Information Space’ gecreëerd; dit is een metadatabase waarin gegevens over onderzoek, dat minstens gedeeltelijk gefinancierd wordt met Vlaamse middelen, samengebracht worden.

» Lees meer