HR Excellence in Research

De Europese Commissie publiceerde in 2005 het Europese handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers. Via de implementatie van dit handvest wenst de Europese Commissie een aantrekkelijke, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers te ontwikkelen. Alle Vlaamse onderzoeksinstellingen hebben het handvest ondertekend.

De Europese Commissie ondersteunt de onderzoeksinstellingen bij de uitwerking en toepassing van het handvest en de code via een project HR Strategy for Researchers (HRS4R). De instellingen die kunnen aantonen dat ze een HR beleid voeren dat conformiteit met het handvest nastreeft, verkrijgen een logo van ‘HR Excellence in Research’.

Het FWO is lid van de HR Strategy Group van de Europese Commissie en heeft een strategie uitgewerkt voor de promotie van onderzoekscarrières in Vlaanderen. Op basis van deze strategie werd eind 2010 het label ‘HR excellence in research’ toegekend aan het FWO, waarmee de Europese Commissie de inspanningen erkent die het FWO levert om optimale kansen te geven aan onderzoekers.