Onderzoekscarrières

Het FWO wil onderzoekers in elke carrièrefase optimaal ondersteunen in het uitbouwen van hun loopbaan. Hierbij is het belangrijk om te kunnen ‘proeven’ van de wereld binnen de universiteit, maar ook van die daarbuiten, zelfs voor de onderzoekers die academisch willen doorzetten.

Tevens is het goed dat bedrijven en instellingen de kans krijgen om ervaringen op te doen met jonge ‘high potentials’. Dit creëert wederzijds, -zeker in de context van het aanbod aan doctorandi en de vraag naar bekwame werknemers-, een sterke win-win.

Daarom heeft het FWO, om jonge FWO-onderzoekers optimale kansen te geven om hun expertise ook buiten de academische wereld te benutten, verschillende nieuwe mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit voorzien:

  • Elke FWO-onderzoeker kan 20 procent van zijn of haar beschikbare tijd besteden aan andere activiteiten dan het eigen doctoraats- of postdoctoraal onderzoek, maar die wel bijdragen aan de vorming tot wetenschapper. Dergelijke vorming vereist immers deelname aan activiteiten in het kader van de doctoraatsopleiding. Binnen deze tijd kan de onderzoeker er echter ook voor kiezen om, in samenspraak met de promotor, betrokken te worden in academisch onderwijs of dienstverlening. Om specifieke vaardigheden te ontwikkelen kan een junior onderzoeker ook kiezen voor een stage in een organisatie.
  • Ondernemende predoctorale onderzoekers krijgen de mogelijkheid om een betaalde activiteit uit te oefenen naast het doctoraat op voorwaarde dat dit gebeurt buiten de universiteit en los van het doctoraatsonderzoek.
  • Specifiek voor postdoctorale onderzoekers bestaat de mogelijkheid om het mandaat te onderbreken voor het opnemen van een bezoldigd voltijds onderzoeksmandaat of –beurs aan een universiteit, een wetenschappelijke instelling, in een onderneming of organisatie.