Profiel van de universiteit en de facultaire, departementale en/of andere entiteiten die ze de bevoegdheid voor de regelgeving over en het toezicht op het doctoraatsonderzoek heeft gegeven

  • waken over de kwaliteiten en het goed functioneren van de promotor;
  • waken over de kwaliteiten en het goed functioneren van de doctorandi, postdoctorale en andere onderzoekers;
  • besteden in het bijzonder voldoende aandacht aan preventie, sensibilisering, opleiding, detectie, controle, remediëring en sanctionering met betrekking tot alle aspecten van de wetenschappelijke integriteit;
  • nemen de gepaste maatregelen bij klachten of opmerkingen door één of meerdere van de actoren in het onderzoeksproces;
  • zorgen ervoor dat onderzoeksgegevens veilig en duurzaam kunnen worden bewaard, binnen de mogelijkheden van de instelling.