Wetenschappelijke Integriteit buiten het FWO

Omdat ook in Vlaanderen waakzaamheid geboden is, nam het FWO in 2011 het initiatief om een Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) op te richten. Ze werd ingesteld op 9 oktober 2013 en is gehuisvest in de KVAB, die er het secretariaat van verzorgt. De organisaties die samen tot oprichting van de VCWI overgingen zijn:

  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)
  • Koninklijke Academie van België voor Geneeskunde (KAGB)
  • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)
  • Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
  • KU Leuven
  • Universiteit Antwerpen
  • Universiteit Gent
  • Universiteit Hasselt
  • Vrije Universiteit Brussel

Deze instellingen hebben het reglement van de VCWI goedgekeurd en verklaard de adviezen van de VCWI in hun besluitvorming te zullen betrekken.

De VCWI heeft twee taken:

1. adviseren over concrete dossiers die reeds behandeld zijn in één of meerdere van de commissies voor wetenschappelijke integriteit aan de betrokken instellingen; 
2. adviseren over meer algemene vragen betreffende deze materie.

Deze commissie moet zo bijdragen tot de uniforme behandeling van kwesties in verband met wetenschappelijk deontologie en de sensibilisering rond deze problematiek.

Meer informatie staat op de website van de VCWI: www.vcwi.be. Daar staat ook beschreven wie de VCWI kan consulteren en hoe dat moet gebeuren.

Het FWO is lid van Science Europe, dat onder meer wetenschappelijke integriteit in zijn Strategisch Plan 2021-2026 heeft opgenomen.

In het European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) wordt Vlaanderen vertegenwoordigd door de VCWI. Dit netwerk is een platform voor overleg tussen verschillende Europese organisaties over het beleid rond deze thematiek.