Organisatie

Statuten

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die rechtspersoonlijkheid verkreeg bij Konink…

» Lees meer

Huishoudelijk reglement bestuurs- en beleidsorganen

Dit huishoudelijk reglement is op 31 mei 2017 vastgelegd door de raad van bestuur van de stichting Fonds  Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaan…

» Lees meer

FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten.

» Lees meer

Charter deugdelijk bestuur

Het FWO onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen. In onderstaand d…

» Lees meer

HR Strategie

De Europese Commissie publiceerde in 2005 het Europese handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers. Via de implementatie van dit handvest wenst de Europese Commissie een aantrekkelijke, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers te ontwikkelen. Alle Vlaamse onderzoeksinstellingen hebben het handvest ondertekend.

» Lees meer

Wetenschappelijke integriteit

Het thema wetenschappelijke integriteit heeft de laatste jaren aan actualiteit gewonnen. In verschillende landen doken opzienbarende gevalle…

» Lees meer

Ethische adviezen

Het FWO ziet er nauwlettend op toe dat onderzoek ondersteund met zijn middelen verloopt volgens ethische maatstaven. Sommige worden door de…

» Lees meer