Organisatie

Statuten

Het FWO is een Stichting van Openbaar Nut die rechtspersoonlijkheid verkreeg bij Koninklijk Besluit van 20 januari 2006.

» Lees meer

Huishoudelijk reglement bestuurs- en beleidsorganen

Dit huishoudelijk reglement is op 31 mei 2017 vastgelegd door de raad van bestuur van het FWO overeenkomstig artikel 5, eerste paragraaf van de statuten.

» Lees meer

Financiering van het FWO

Sinds 2016 beschikt het FWO over een werkingskrediet, waarmee we onze interne werking financieren, en een beleidskrediet, waarmee we onderzoekers zowel individueel als projectmatig ondersteunen.

» Lees meer

Bestuursorganen

Bekijk de samenstelling van de verschillende bestuursorganen van het FWO.

» Lees meer

Beleidsvoorbereidende organen

Bekijk de samenstelling van de werkgroep onderzoeksbeleid en het dagelijks bestuur.

» Lees meer

FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten.

» Lees meer

Charter deugdelijk bestuur

Het FWO onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen.

» Lees meer

Onderzoekscarrières

Het FWO wil onderzoekers in elke carrièrefase optimaal ondersteunen in het uitbouwen van hun loopbaan. Hierbij is het belangrijk om te kunne…

» Lees meer

Duurzaam reisbeleid

Internationalisering als rode draad doorheen het FWO Het FWO zet in op internationalisering van wetenschappelijk onderzoek door onderzoeker…

» Lees meer

HR Strategie

De Europese Commissie publiceerde in 2005 het Europese handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers. Via de implementatie van dit handvest wenst de Europese Commissie een aantrekkelijke, open en duurzame Europese arbeidsmarkt voor onderzoekers te ontwikkelen.

» Lees meer