Organisatie

Bestuur en beleid

Het beheer van het FWO wordt uitgeoefend door een raad van bestuur, waarvan de leden worden aangesteld door de Vlaamse Regering. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het directiecomité onder leiding van de secretaris-generaal. De werkgroep onderzoeksbeleid treedt op als beleidsvoorbereidend orgaan.

» Lees meer

Administratie

Het FWO-team staat altijd klaar voor de onderzoekers. Het zorgt voor de efficiënte organisatie van de verschillende evaluatieprocessen binnen het FWO, zodat de verschillende projecten en mandaten tijdig en op een kwalitatieve manier toegekend en opgevolgd worden. Onderzoekersvriendelijkheid is de rode draad binnen onze administratie.

» Lees meer

FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten.

» Lees meer

Klachten- en beroepsprocedure

Het FWO streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent en een klacht wenst in te dienen of dat u als aanvrager van financiële steun voor wie de steunaanvraag geweigerd is, een verzoek tot herziening van beslissing kan indienen.

» Lees meer

Verwerking persoonsgegevens – privacy

Het FWO respecteert de internationale en nationale wetgeving aangaande de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de AVG/GDPR.

» Lees meer