Beleidsvoorbereidende organen

Huidige samenstelling van de Werkgroep onderzoeksbeleid - vanaf 01/08/2017

Naam

Titel

Voorzitter

 

Willems Hans

secretaris-generaal - FWO

Leden

 

Blust Ronny

vice-rector onderzoek - UAntwerpen

Boehme Olivier

Coördinator Cel Strategie en Beleid- FWO

Huysmans Danny

directeur operationeel beheer - FWO

Lemahieu Ignace

directeur onderzoeksaangelegenheden - UGent

Meylaerts Reine

vice-rector onderzoek - KU Leuven

Rigo Jean-Michel

vice-rector onderzoek - UHasselt

Vanderkerken Karin

vice-rector onderzoek  - VUB

Van Minnebruggen Geert

head of Core Facilities - VIB

Verbaeys Isabelle

hoofd internationale aangelegenheden - FWO

Huidige samenstelling van het Dagelijks bestuur

Naam

Titel

Boehme Olivier

coördinator cel strategie en beleid- FWO

Huysmans Danny

directeur operationeel beheer - FWO

Verbaeys Isabelle

hoofd internationale aangelegenheden - FWO

Willems Hans

secretaris-generaal - FWO