Bestuursorganen

Huidige samenstelling van de raad van bestuur

Naam

Titel

Voorzitter

 

Verstraete Willy

Emeritus professor - UGent

Ondervoorzitter

 

Van de Vel An

Umicore

Leden

 

Blondé Bruno

Professor - Universiteit Antwerpen

Bury Jo

Vertegenwoordiger strategische onderzoekscentra

De Knop Paul

Prorector - Vrije Universiteit Brussel

De Paepe Anne

Prorector - Universiteit Gent

Delcour Jan

Professor - KU Leuven

Dhaene Leon

N2FINANCE

Meulemans Ann

2bridge

Sipido Karen

Professor - KU Leuven

Van Bael Marlies

Professor - Universiteit Hasselt

van Sas Jos

Nokia Bell Labs

Lid met raadgevende stem

 

Andries Mark

Leidend ambtenaar Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hanssens Johan

Leidend ambtenaar van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

secretaris-generaal

 

Willems Hans

secretaris-generaal - FWO

Regeringsafgevaardigden

 

Hermans Herwig

Raadgever begroting, kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele

Lauwers Karl

Raadgever wetenschap en innovatie Viceminister-president, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits

Verslaggever

 

Huysmans Danny

directeur operationeel beheer - FWO

Het Auditcomité heeft minstens de taken beschreven in artikel 526bis, § 4 van het Wetboek Vennootschappen.

Huidige samenstelling van het auditcomité van de raad van bestuur

Naam

Titel

Voorzitter

 

van Sas Jos

Nokia Bell Labs

Leden

 

De Knop Paul

Prorector - Vrije Universiteit Brussel

Dhaene Leon

N2FINANCE

Regeringsafgevaardigden

 

Hermans Herwig

Raadgever begroting, kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele

Lauwers Karl

Raadgever wetenschap en innovatie Viceminister-president, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits

Huidige samenstelling van het benoemings- en remuneratiecomité

Naam

Titel

Voorzitter

 

Verstraete Willy

Emeritus professor - UGent

Leden

 

De Knop Paul

Prorector - Vrije Universiteit Brussel

Meulemans Ann

2Bridge

Van Bael Marlies

Professor - Universiteit Hasselt

secretaris-generaal

 

Willems Hans

Secretaris-generaal FWO

Bevoegdheden?

De raad van bestuur van het FWO is verantwoordelijk voor het aanwenden van de middelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de Vlaamse overheid, en in mindere mate van de federale overheid. In de Franse Gemeenschap bestaat -naar analogie met het FWO- het ‘Fonds de la Recherche Scientifique F.R.S.-FNRS’.

De raden van bestuur van beide instellingen besturen samen het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FFWO). Het FFWO beslist over de niet-verdeelbare middelen en over enkele welomlijnde bevoegdheden (beslissingen over de gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen of over sommige prijzen, schenkingen en erfenissen).

Wie?

Huidige samenstelling raad van bestuur FFWO – Vlaamse leden

Naam

Titel

Voorzitter

 

Verstraete Willy

Emeritus professor - UGent

Leden

 

Blondé Bruno

Professor - Universiteit Antwerpen

Bury Jo

Algemeen directeur - VIB

De Knop Paul

Prorector - Vrije Universiteit Brussel

Meulemans Ann

2bridge

Van de Vel An

Umicore

Van Bael Marlies

Professor - Universiteit Hasselt

van Sas Jos

Nokia Bell Labs

secretaris-generaal

 

Willems Hans

secretaris-generaal - FWO

Huidige samenstelling beheerscomité FGWO - Vlaamse leden

Naam

Titel

Voorzitter

 

Auwers Tom

Voorzitter directiecomité Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ondervoorzitter

 

Verstraete Willy

Emeritus professor UGent – Voorzitter FWO

Leden

 

De Vriese An

Afdelingshoofd - Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan - Brugge

Pauwels Caroline

Rector - Vrije Universiteit Brussel

Sels Luc

Rector KU Leuven

Van de Walle Rik

Rector - Universiteit Gent

Van Goethem Herman

Rector - Universiteit Antwerpen

Velkeniers Brigitte

Voorzitter - Koninklijke Academie Geneeskunde van België

Secretaris-generaal

 

Willems Hans

Secretaris-generaal - FWO

Huidige samenstelling raad van bestuur IIKW – Vlaamse leden

Naam

Titel

Voorzitter

 

Verstraete Willy

Emeritus professor - UGent

Leden

 

Blondé Bruno

Professor - Universiteit Antwerpen

Bury Jo

Algemeen directeur - VIB

De Knop Paul

Prorector - Vrije Universiteit Brussel

Meulemans Ann

2bridge

Van de Vel An

Umicore

Van Bael Marlies

Professor - Universiteit Hasselt

van Sas Jos

Nokia Bell Labs

secretaris-generaal

 

Willems Hans

secretaris-generaal - FWO