Charter deugdelijk bestuur

Het FWO onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen. In onderstaand document kunt u het Charter Deugdelijk Bestuur raadplegen en leest u hoe het FWO invulling geeft aan de principes. Deze principes werden onder de koepel van MOVI en in samenwerking met Guberna, het Instituut voor Bestuurders, opgesteld.

FWO-Charter Deugdelijk Bestuur

Het FWO onderschrijft onderstaande principes inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen. Deze principes werden onder de koepel van MOVI en in samenwerking met Guberna, het Instituut voor Bestuurders, opgesteld.

» Lees meer