Huishoudelijk reglement bestuurs- en beleidsorganen

Dit huishoudelijk reglement is op 31 mei 2017 vastgelegd door de raad van bestuur van de stichting Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen overeenkomstig artikel 5, eerste paragraaf van de statuten van de stichting en is een aanvulling op de bepalingen van de statuten omtrent de aspecten die hierin geregeld worden.

Lees hier het volledige huishoudelijk reglement