Bestuursorganen

Het Auditcomité heeft minstens de taken beschreven in artikel 526bis, § 4 van het Wetboek Vennootschappen.

Huidige samenstelling van het Auditcomité van de raad van bestuur

Het Raadgevend Comité voor de financiën adviseert de Raad van Bestuur m.b.t. beleggingen en herbeleggingen van kapitalen.

Huidige samenstelling van het Raadgevens comité voor de financiën

Bevoegdheden?

De raad van bestuur van het FWO is verantwoordelijk voor het aanwenden van de middelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de Vlaamse overheid, en in mindere mate van de federale overheid. In de Franse Gemeenschap bestaat -naar analogie met het FWO- het ‘Fonds de la Recherche Scientifique F.R.S.-FNRS’.

De raden van bestuur van beide instellingen besturen samen het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FFWO). Het FFWO beslist over de niet-verdeelbare middelen en over enkele welomlijnde bevoegdheden (beslissingen over de gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen of over sommige prijzen, schenkingen en erfenissen).

Wie?

Huidige samenstelling raad van bestuur FFWO – Vlaamse leden

Huidige samenstelling Bureau van de raad van bestuur FFWO – Vlaamse leden