Charter deugdelijk bestuur

Het FWO onderschrijft de principes inzake deugdelijk bestuur voor privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen. In onderstaand document kunt u het Charter Deugdelijk Bestuur raadplegen en leest u hoe het FWO invulling geeft aan de principes. Deze principes werden onder de koepel van MOVI en in samenwerking met Guberna, het Instituut voor Bestuurders, opgesteld.

Charter Deugdelijk Bestuur