Financiering van het FWO

Sinds 2016 beschikt het FWO over een werkingskrediet – waarmee we onze interne werking financieren – en een beleidskrediet – waarmee we onderzoekers zowel individueel als projectmatig ondersteunen. In de begroting van 2019 is er voor het werkingskrediet 12,9 miljoen euro voorzien en voor het beleidskrediet 341,4 miljoen euro. Het beleidskrediet is als volgt samengesteld:

Vlaamse overheid

  • Toelage voor fundamenteel onderzoek, klinisch onderzoek, Strategisch Basisonderzoek en onderzoeksinfrastructuur: 281,6 miljoen euro
  • Nationale Loterij: 11,5 miljoen euro
  • Middelen via het Hermesfonds: 3,7 miljoen euro

Federale overheid

  • Toelage voor extra onderzoekers (Federaal Wetenschapsbeleid): 0,5 miljoen euro
  • Toelage FGWO, enveloppe geneeskundig wetenschappelijk onderzoek (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu): 1,4 miljoen euro
  • Toelage IIKW, subsidie aan het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie): 2,1 miljoen euro

Fiscale en parafiscale maatregelen

Voor ons mandatenbestand van postdoctorale onderzoekers worden we voor 80 procent vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing, wat 11 miljoen euro extra oplevert. Bovendien zijn we vrijgesteld van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid voor postdoctorale onderzoekers, die er extra zijn bijgekomen t.o.v. het referentiebestand op 31 december 1995. Dat laat een extra besteding toe van 7,7 miljoen euro. Tot slot is er het tewerkstellingsplan in het fundamenteel onderzoek, het Wetenschappelijke Maribelplan, goed voor 18 miljoen euro.

Europese Unie

Het [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie Fellowship wil excellente postdoctorale onderzoekers naar Vlaanderen halen om bij te dragen aan de vooruitgang van het Vlaamse onderzoek. Het fellowship biedt de geselecteerde onderzoekers optimale voorwaarden om hen te helpen hun wetenschappelijke carrière in Vlaanderen verder te ontwikkelen. Omgekeerd biedt het programma ook de mogelijkheid voor onderzoekers in Vlaanderen om hun onderzoekerscarrière te boosten door internationale onderzoekservaring op te doen. De toelage voor 2019 zal naar schatting 1,8 miljoen euro bedragen. Daarenboven steunt de Europese Unie een aantal ERA-projecten (via top-up) voor een bedrag van 0,5 miljoen euro. 

Inkomsten via bedrijven, instellingen en individuen

  • Prijzen: allerlei bedrijven en instellingen ondersteunen het fundamenteel onderzoek in hun vakgebied met een eigen prijs (0,3 miljoen euro)
  • Schenkingen en erfenissen (0,9 miljoen euro)
  • Terugbetaling van (twee) permanente onderzoekers door de onthaalinstellingen (0,4 miljoen euro)