Wat gebeurt met de toelagen van de Nationale Loterij?

Het FWO gebruikt de toelage afkomstig van de winstverdeling van de Nationale Loterij de gewone actiemiddelen.