Wat gebeurt met de basistoelage van de Vlaamse regering?

Met de basistoelage steunt het FWO:

 • individuele kredieten en mandaten
 • onderzoeksprojecten
 • intercommunautaire en internationale samenwerking
 • onderzoek in het raam van humanitaire acties
 • beurzen van het Belgisch Historisch Instituut te Rome
 • de Bong-Bunge Stichting
 • het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen
 • het Odysseusprogrmma
 • projecten op institutioneel-logistiek vlak die worden doorgevoerd aan grote internationale onderzoeksfaciliteiten
 • coördinatie-acties van internationale samenwerkingsverbanden
 • bilaterale onderzoekssamenwerking