FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten.

Het financieren van excellente en beloftevolle onderzoekers en onderzoeksprojecten vereist een hoge kwaliteit van de beoordelingen door de experten. Om mogelijke genderbias bij de evaluatie van mandaat- en projectaanvragen tegen te gaan, streeft het FWO ernaar om haar expertpanels samen te stellen uit leden van maximum twee derde van hetzelfde geslacht.

Panels fundamenteel onderzoek

Voor de fundamentele kanalen zijn er 31 vakspecifieke expertpanels en 1 specifiek interdisciplinair expertpanel. Elk panel is onderverdeeld in een panel voor aspiranten fundamenteel onderzoek, postdoctorale onderzoekers en projecten fundamenteel onderzoek.

» Lees meer

Panels strategisch basisonderzoek

SBO-expertpanels zijn generalistische panels, waarin thematische gelinkte economische en sociale projecten worden geëvalueerd. De belangrijkste rol van de SBO-expertpanels is de toekenning van consensusscores voor de verschillende wetenschappelijke en utilisatie (sub)criteria. Deze fase wordt gevolgd door een meta-evaluatie die in handen is van twee zogenaamde overkoepelende commissies.

» Lees meer

Panels biomedisch en klinisch onderzoek

Voor het programma TBM worden bij het sluiten van de oproep de ingediende projectvoorstellen ingedeeld in thematische groepen op basis van hun onderwerp.Voor elke thematische groep wordt een specifiek expertpanel samengesteld.

» Lees meer

Panels onderzoeksinfrastructuur

De evaluatie van de aanvragen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur gebeurt op universiteitsniveau. Voor de evaluatie van de tweejaarlijkse aanvragen voor zware onderzoeksinfrastructuur doet het FWO een beroep op de uit internationale experten samengestelde Science Commissie voor de wetenschappelijke evaluatie en de Commissie Invest voor de financiële haalbaarheid.

» Lees meer

Reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van de interne en externe peer review

Dit reglement bepaalt de voorwaarden van de evaluatie- en toekenningsprocedure betreffende de door het FWO beheerde ondersteuningsprogramma’s voor wetenschappelijk onderzoek.

» Lees meer