FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten. Er zijn 30 vakspecifieke panels en 1 interdisciplinair panel. De meeste panels tellen 16 leden, waarvan de meerderheid niet verbonden is met een Vlaamse universiteit. De panels vergaderen twee keer per jaar en brengen wetenschappelijke adviezen uit.  Die worden voorgelegd aan de raad van bestuur.

De 30 Expertpanels zijn verdeeld over 5 wetenschapsgebieden: 

SCOPE

De interdisciplinariteit moet erin bestaan dat in elk van de betrokken disciplines (die tot een verschillende gebied behoren) vooruitgang kan worden geboekt door de uitvoering van het gezamenlijk project, in elk van de disciplines afzonderlijk en/of op een gezamenlijk gebied. Projecten waarin de ene discipline slechts instrumenteel is voor de andere, waarin vanuit de ene discipline hulpmiddelen worden aangereikt voor een onderwerp uit een andere discipline, komen niet in aanmerking.

Een leidraad om te bepalen of uw aanvraag thuis hoort binnen het interdisciplinair panel, kan u hier terugvinden.

Overzicht van de leden van de SBO expertpanels

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. Een a…

» Lees meer

Overzicht leden TBM-expertpanels 2018

Enkel leden die expliciet hun goedkeuring hebben gegeven om hun naam te vermelden op de FWO-website worden opgenomen in dit overzicht. …

» Lees meer

Internationale samenwerking

- Commissie Internationale Wetenschappelijke contacten (CIWC) - Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP)

» Lees meer

Overige Commissies

Er zijn nog enkele adviesgroepen met een welbepaalde opdracht of binnen een bepaalde samenwerking. Deze groepen vergaderen één of twee keer per jaar, naargelang de behoefte.  

» Lees meer

Reglement FWO - Interne en externe peer review

Reglement geldig tot en met oproepen die openen in juni 2018 Reglement geldig vanaf oproepen die openen in september 2018

» Lees meer