FWO-Expertpanels

Expertpanels vormen het kloppend hart van het FWO. Zij beoordelen de verschillende aanvragen voor mandaten en onderzoeksprojecten.

Panels fundamenteel onderzoek

Voor de fundamentele kanalen zijn er 30 vakspecifieke panels en 1 interdisciplinair panel. Elk panel is onderverdeeld in een panel voor aspiranten fundamenteel onderzoek, postdoctorale onderzoekers en projecten fundamenteel onderzoek.

» Lees meer

Reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van de interne en externe peer review

Dit reglement bepaalt de voorwaarden van de evaluatie- en toekenningsprocedure betreffende de door het FWO beheerde ondersteuningsprogramma’s voor wetenschappelijk onderzoek.

» Lees meer