Bio4: Toegepaste biologische Wetenschappen

De scope van het Expertpanel Bio4 omvat biologisch en biotechnologisch onderzoek dat zich in hoofdzaak toespitst op het genereren van kennis over de levende wereld met het oog op toepassingen in dienst van het milieu, de land- en bosbouw, de industrie en/of de maatschappij.

Meer specifiek:

  • Bewerken en verwerken van levende materie en de toepassing van levende organismen (planten, dieren, micro-organismen) of delen daarvan (o.a. enzymen) in productieprocessen en biosystemen. Het aanwenden van technologieën en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
  • (Bio-)chemie van technologische processen en biosystemen met het oog op het analyseren, sturen of verbeteren ervan. Het aanwenden van geavanceerde technologieën en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
  • Onderzoek in verband met economisch belangrijke dieren, planten en micro-organismen: de integratie van fundamentele inzichten en biotechnologisch onderzoek in functie van de beoogde toepassingen staat hierin centraal.
  • Onderzoek gericht op het (duurzaam) beheer van ecosystemen en milieutechnologische processen. Het aanwenden van technische vaardigheden en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
  • Voorbeelden van disciplines (niet exhaustief): agrochemie, aquacultuur en visserij, bodemkunde (biologische aspecten), bosbouw, ecotoxicologie, land- en tuinbouw (dierlijke productie, plantenteelt, gewasbescherming), levensmiddelenwetenschappen (levensmiddelenchemie, levensmiddelen-microbiologie, levensmiddelentechnologie), toegepaste voedingsleer, milieubiotechnologie en bio-remediatie, toegepaste ecologie, toegepaste en industriële biotechnologie (microbiologie, plant, dier), toegepaste voedingsleer.

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Van Loey Ann

KU Leuven

Ondervoorzitter

 

De Smet Stefaan

UGent

Leden

 

Bervoets Lieven

Universiteit Antwerpen

Bravo Laura

Institute of Food Science (ICTAN-CSIC) (ES)

Collado Maria Carmen

National Research Council

Geffen Audrey

University of Bergen (NO)

Gernaey Krist

Technical University of Denmark (DK)

Guedes Raul

Federal University of Viçosa (BR)

Lens Piet

UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft (NL)

Leroy Frédéric

VUB

Rodrigo Dolores

IATA-CSIC (ES)

Springael Dirk

KU Leuven

Steppe Kathy

UGent

Vanderborght Jan

KU Leuven

Xenakis Aristotelis

National Hellenic Research Foundation (GR)