G&M1: Rechtswetenschappen en Criminologie

Rechtswetenschappen

 • Privaatrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Goederenrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Overeenkomstenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Verbintenissenrecht
  • Vermogensrecht
 • Publiekrecht
  • Bestuursrecht
  • Europees bestuursrecht
  • Fiscaal recht
  • Internationale instellingen
  • Internationaal publiekrecht
  • Migratierecht
  • Milieu- en energierecht
  • Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
  • Staatsrecht
  • Strafrecht
 • Economisch recht
  • Economisch recht
  • Financieel recht
  • Handelsrecht
  • Vennootschapsrecht
 • Grondslagenrecht
  • Fundamentele rechten en vrijheden
  • Mensenrechten
  • Rechtsbescherming
  • Bestuursprocesrecht
  • Gerechtelijk procesrecht
  • Strafprocesrecht
 • Metarecht
  • Rechtseconomie
  • Rechtsfilosofie
  • Rechtsgeschiedenis
  • Rechtspsychologie
  • Rechtssociologie
  • Rechtstheorie

 Criminologie

 • Criminaliseringsprocessen en fenomenen
  • Daders en slachtoffers
  • Fenomeenanalyses inzake criminaliteit
  • Perceptie en houdingen omtrent (on)veiligheid en criminaliteit
 • Formele en informele reacties op criminaliteit en deviantie    
  • Strafbeleid, media en samenleving - Penal policies, media and society
  • Preventie
  • Politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten (policing)
  • Strafrechtsbedeling en strafuitvoering
 • Methodologie van criminologisch onderzoek
  • Kwantitatieve methoden van onderzoek
  • Kwalitatieve methoden van onderzoek
  • Criminografie

Naam

Instelling

Voorzitter

 

De Becker Alexander

Universiteit Hasselt

Ondervoorzitter

 

Swennen Frederik

Universiteit Antwerpen

Leden

 

Brems Eva

Universiteit Gent

De Hert Paul

Vrije Universiteit Brussel

Hammersley Richard

University of Hull

Hills Alice

Durham University (GB)

Lösel Friedrich

University of Erlangen-Nuremberg (DE)

McIvor Gill

University of Stirling

Paoli Letizia

KU Leuven

Pauwels Lieven

Universiteit Gent

Schinkel Marguerite

University of Glasgow

Shapland Joanna

University of Sheffield (GB)

Tjong Tjin Tai Eric

Universiteit Tilburg (NL)

van Erp Sjef

Universiteit Maastricht