W&T4: Chemie

De scope van het Expertpanel W&T4 omvat fundamenteel onderzoek in de chemie in brede zin zoals aangegeven in onderstaande lijst van subdisciplines. Het betreft vernieuwend en innovatief basisonderzoek rond fenomenen die optreden bij chemische processen en die kunnen leiden tot nieuwe verbindingen. Hierbij wordt vaak de ontwerpstrategie, de synthese, structuurbepaling, fysische karakterisatie, analyse en/of modelering van deze processen en verbindingen meegenomen.

Meer specifiek in volgende subdisciplines:

 • Kwantumchemie
 • Omgevings- en atmosferische chemie
 • Macro- en supramoleculaire chemie
 • Moleculair design
 • Anorganische chemie
 • Organische chemie
 • Radiochemie
 • Analytische chemie
 • Chemometrie en metrologie
 • Metaal-alkylchemie
 • Homogene katalyse

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Vogt Parac Tatjana

KU Leuven

Ondervoorzitter

 

Vincze Laszlo

Universiteit Gent

Leden

 

Alvarez Mercedes

Universitat de Barcelona (ES)

Covaci Adrian

Universiteit Antwerpen

De Proft Frank

Vrije Universiteit Brussel

Hoogenboom Richard

Universiteit Gent

Junkers Tanja

Universiteit Hasselt

Luscombe Christine

University of Washington, Seattle (US)

Parker David

Durham University (GB)

Sánchez-Moreno Concepcion

CSIC (ES)

Swart Marcel

ICREA

Toth Eva

CNRS - University of Orléans (FR)

Vander Heyden Yvan

Vrije Universiteit Brussel

van Maarseveen Jan

Universiteit van Amsterdam (NL)

Vincent Stéphane

Université de Namur - ASBL