Commissie Internationale Samenwerking (CIS)

In december 2016 ging de raad van bestuur akkoord met een herschikking van het takenpakket van de Commissie Internationale Samenwerking (CIS), in voege vanaf januari 2017.

De CIS beoordeelt alle aanvragen voor internationale samenwerking, die verder gaan dan individuele mobiliteit (d.i. verblijven, congressen,…) en die niet werken volgens de procedure van continue indiening.  De bevoegdheden van de CIS omvatten aanvragen binnen de internationale coördinatie-acties (ICA’s), de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOGs), de Lead Agency Procedures (LAPs) en de bilaterale onderzoekssamenwerkingen. In functie van de noden vergadert deze commissie drie à vier keer per jaar.  

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Opdenakker Ghislain

KU Leuven

Ondervoorzitter

 

Valcke Martin

Universiteit Gent

Leden

 

Carlson Kristian

University of Witwatersrand (ZA)

Danckaert Jan

Vrije Universiteit Brussel

de Graef Ortwin

KU Leuven

Ferreira Afonso

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

Guillermo Velasco

Complutense University of Madrid (ES)

Habibovic Pamela

University of Twente (NL)

Jacobs Nathalie

Université de Liège

Rotundo Giulia

Sapienza University of Rome (IT)

Van de Velde Hans

Fryske Akademy (NL)

Van Lierde Kristiane

Universiteit Gent

Walgrave Stefaan

Universiteit Antwerpen

Weihs Daphne

Technion-Israel Institute of Technology (IL)