Overige Commissies

Er zijn nog enkele adviesgroepen met een welbepaalde opdracht of binnen een bepaalde samenwerking. Deze groepen vergaderen één of twee keer per jaar, naargelang de behoefte.