Odysseusjury

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Jouline, Igor

 The University of Tennessee Knoxville (USA)

Leden

 

Dubas, Judith

Universiteit Utrecht (NL)

Jalkanen, Sirpa

University of Turku (FI)

Laptev, Ari

Imperial College London (UK)

Leeb, Helmut

Teknische Universität Wien (AT)

Nordén, Bengt

Chalmers University of Technology (SE)

West, Shearer

The University of Sheffield (UK)

Deze internationale multidisciplinaire jury evalueert de aanvragen van het braingain-programma Odysseus. De leden zijn eminente wetenschappers die voor een periode van drie jaar worden aangesteld.