W&T7: Elektronica, Energie, Elektrotechniek en Werktuigkunde

De scope van het expertpanel W&T7 omvat fundamenteel ingenieursonderzoek dat zich naar inhoud en/of methodologie richt op elektrische, elektronische en mechanische systemen en processen. De finaliteit van het onderzoek is fundamentele en vernieuwende kennis met een toegepaste doelstelling op lange termijn.

Meer specifiek:

 • Micro-, nano-, kwantum-, printelektronica (incl. EMC en energiebeheer)
 • Circuits en systemen (incl. CAD): analoge, digitale, gemengde signaalelektronica
 • Elektronica met geavanceerde materialen, betrouwbaarheid
 • Fotonica- en opto-elektronicacomponenten
 • Communicatiesystemen, draadloze en hoogfrequentietechnologie
 • Computerhardware en herconfigureerbare architecturen
 • Bio-ingenieurstechieken: bio-elektronica, biomechanica, biomedische ingenieurstechnieken, biosensoren
 • Signaalverwerking (spraak, beeld)
 • Systeemidentificatie en -controle (incl. dynamica en modale analyse), engineering en automatisatie
 • Energietechniek (incl. vermogenselektronica en nucleaire technologie)
 • Hernieuwbare energie: systemen voor energieopwekking en -omzetting
 • Robotica, sensoren en actuatoren
 • Mechanisch en mechatronisch ontwerp, engineering en optimalisatie, levenscyclusanalyse
 • Ingebedde systemen, IoT, sensornetwerken
 • Elektromagnetisme en akoestiek
 • Mechanische technieken (structurele dynamica, vibro-akoestiek, multibody dynamica), betrouwbaarheid
 • Micro- en precisie-engineering
 • Productietechnologie en -engineering, (incl. computergeïntegreerde productie)
 • Tribologie
 • Verbrandingstechnologie en branddynamica
 • Warmteoverdracht en vloeistoffenmechanica
 • Technische thermodynamica

Naam

Voornaam

Instelling

Voorzitter

Chamorro

Leonardo

University of Illinois at Urbana-Champaign

Leden

Chen

Zhe

Aalborg University

Chiadini

Frencesco

Universita degli studi di Salerno

Desideri

Umberto

University of Pisa

Gopinath

Juliet

University of Colorado

Herencsar

Norbert

Brno University of Technolog

Jonkers

Ilse

KU Leuven

Lucia

Oscar

University of Zaragoza

Petrovic

Milica

University of Belgrade

Saponara

Sergio

University of Pisa

Schoukens

Joannes

VUB/Technische Universiteit Eindhoven

Schreurs

Dominique

KU Leuven

Tuominen

Eija M.

University of Helsinki

Ubertini

Stefano

University of Tuscia

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Chamoro Leonardo

University of Illinois at Urbana-Champaign

Leden

 

Chen Zhe

Aalborg University

Chiadini Francesco

Universita degli studi di Salerno

Desideri Umberto

University of Pisa

Gopinath Juliet

University of Colorado

Jonkers Ilse

KU Leuven

Lucia Oscar

University of Zaragoza

Saponara Sergio

University of Pisa

Schoukens Joannes

Vrije Universiteit Brussel/Technische Universiteit Eindhoven

Schreurs Dominique

KU Leuven

Tuominen Eija M.

University of Helsinki

Ubertini Stefano

University of Tuscia

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Alomainy Akram

Queen Mary University of London

Leden

 

Abbasi Qammer

University of Glasgow

Aloisio Alberto

Universita degli Studi di Napoli Federico II

Chiaraviglio Luca

University of Rome Tor Vergata

Dotoli Mariagrazia

Politecnico di Bari

Driesen Johan

KU Leuven

Ethirajan Anitha

UHasselt

Farsari Maria

FORTH

Hendrickx Julien

Université catholique de Louvain

Pisello Anna Laura

UNIVERSITY OF PERUGIA

Precup Radu-Emil

Politehnica University of Timisoar

Silberschmidt Vadim

Loughborough University

Sirakoulis Georgios

Democritus University of Thrace