Bio4: Toegepaste biologische Wetenschappen

De scope van het Expertpanel Bio4 omvat biologisch en biotechnologisch onderzoek dat zich in hoofdzaak toespitst op het genereren van kennis over de levende wereld met het oog op toepassingen in dienst van het milieu, de land- en bosbouw, de industrie en/of de maatschappij.

Meer specifiek:

 • Bewerken en verwerken van levende materie en de toepassing van levende organismen (planten, dieren, micro-organismen) of delen daarvan (o.a. enzymen) in productieprocessen en biosystemen. Het aanwenden van technologieën en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
 • (Bio-)chemie van technologische processen en biosystemen met het oog op het analyseren, sturen of verbeteren ervan. Het aanwenden van geavanceerde technologieën en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
 • Onderzoek in verband met economisch belangrijke dieren, planten en micro-organismen: de integratie van fundamentele inzichten en biotechnologisch onderzoek in functie van de beoogde toepassingen staat hierin centraal.
 • Onderzoek gericht op het (duurzaam) beheer van ecosystemen en milieutechnologische processen. Het aanwenden van technische vaardigheden en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
 • Voorbeelden van disciplines (niet exhaustief): agrochemie, aquacultuur en visserij, bodemkunde (biologische aspecten), bosbouw, ecotoxicologie, land- en tuinbouw (dierlijke productie, plantenteelt, gewasbescherming), levensmiddelenwetenschappen (levensmiddelenchemie, levensmiddelen-microbiologie, levensmiddelentechnologie), toegepaste voedingsleer, milieubiotechnologie en bio-remediatie, toegepaste ecologie, toegepaste en industriële biotechnologie (microbiologie, plant, dier), toegepaste voedingsleer.

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Geffen Audrey

University of Bergen

Leden

 

Aertsen Abram

KU Leuven

Diaz Espejo Antonio

Spanish National Research Council

Fernandes Jorge

Nord University

Fisher Nicholas

State University of New York

Garcia-Conesa Maria-Teresa

Spanish National Research Council / Catholic University of Saint Antonia of Murcia

Kogel Karl-Heinz

Justus-Liebig University

Mouazen Abul

Universiteit Gent / University of Aleppo

Mussatto Solange

Technical University of Denmark

 

KU Leuven

Valente Luisa

Univeristy of Porto

Valdramidis Vasilis

University of Malta / University of Athens

 • animal production / applied animal physiology     
 • plant production / applied plant physiology 
 • plant protection
 • forestry     
 • soil science         
 • applied dietetics
 • applied biochemistry / organic chemistry     
 • agro-chemistry  
 • industrial microbiology        
 • food chemistry / technology        
 • bioprocess technology         
 • bioprocess modelling 
 • applied molecular biology   
 • environmental technology  
 • applied ecology / physical ecology        
 • eco-toxicology   
 • modelling

Solliciteer hier