Bio4: Toegepaste biologische Wetenschappen

De scope van het Expertpanel Bio4 omvat biologisch en biotechnologisch onderzoek dat zich in hoofdzaak toespitst op het genereren van kennis over de levende wereld met het oog op toepassingen in dienst van het milieu, de land- en bosbouw, de industrie en/of de maatschappij.

Meer specifiek:

  • Bewerken en verwerken van levende materie en de toepassing van levende organismen (planten, dieren, micro-organismen) of delen daarvan (o.a. enzymen) in productieprocessen en biosystemen. Het aanwenden van technologieën en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
  • (Bio-)chemie van technologische processen en biosystemen met het oog op het analyseren, sturen of verbeteren ervan. Het aanwenden van geavanceerde technologieën en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
  • Onderzoek in verband met economisch belangrijke dieren, planten en micro-organismen: de integratie van fundamentele inzichten en biotechnologisch onderzoek in functie van de beoogde toepassingen staat hierin centraal.
  • Onderzoek gericht op het (duurzaam) beheer van ecosystemen en milieutechnologische processen. Het aanwenden van technische vaardigheden en kwantitatieve benaderingen staat hierin centraal.
  • Voorbeelden van disciplines (niet exhaustief): agrochemie, aquacultuur en visserij, bodemkunde (biologische aspecten), bosbouw, ecotoxicologie, land- en tuinbouw (dierlijke productie, plantenteelt, gewasbescherming), levensmiddelenwetenschappen (levensmiddelenchemie, levensmiddelen-microbiologie, levensmiddelentechnologie), toegepaste voedingsleer, milieubiotechnologie en bio-remediatie, toegepaste ecologie, toegepaste en industriële biotechnologie (microbiologie, plant, dier), toegepaste voedingsleer.

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Mussatto Solange

Technical university of Denmark

Leden

 

Andres Ana

Universitat Politècnica València

Diaz Espejo Antonio

Spanish National Research Council

Fisher Nicholas

State University of New York

Haltrich Dietmar

BOKU University Wien

Kogel Karl-Heinz

Justus-Liebig University

Mussatto Solange

Technical University of Denmark

Nunes dos Santos Cláudia

CEDOC

Ray David

University of Oxford

Romano Anabela

Universidade do Algarve

Schwendenmann Luitgard Caecilia

University of Auckland

Valdramidis Vasilis

University of Malta

Vontas John

Agricultural University Athens

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Haltrich Dietmar

BOKU University Wien

Leden

 

Andres Ana

Universitat Politècnica València

Diaz Espejo Antonio

Spanish National Research Council

Fisher Nicholas

State University of New York

Kogel Karl-Heinz

Justus-Liebig University

Mouazen Abul

Universiteit Gent / University of Aleppo

Nunes dos Santos Cláudia

CEDOC

Ray David

University of Oxford

Romano Anabela

Universidade do Algarve

Schwendenmann Luitgard Caecilia

University of Auckland

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Dinis Maria Teresa

Universidade do Algarve

Leden

 

Felis Giovanna

University of Verona

 

Technical University Denmark

Hormaza Jose Inaki

Spanish National Research Council - Univerity of Malaga

Liber Karsten

University of Saskatchewan

Peijnenburg Willie

Leiden University

Rushen  Jeffrey

University of Aarhus

Sanchez-Monedero Miguel Angel

Spanish National Research Council

Settanni Luca

University of Palermo

Silva Cristea

Universidade Catolica Portuguesa

Verheyen Kris

UGent

Zannini Emanuele

University College Cork