Cult1: Taal

Aan het Expertpanel kunnen dossiers worden voorgelegd in alle disciplines van de taalwetenschappen.

In aanmerking komen o.a.

 • De taalkunde van gelijk welke taal, taalfamilie of regio
 • Typologie, contrastieve taalkunde, dialectologie, contactlinguïstiek
 • Gelijk welke component van grammatica: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek
 • Synchrone en diachrone taalkunde
 • Functionele en formele taalkunde
 • Sociolinguïstiek
 • Psycholinguïstiek
 • Neurolinguïstiek
 • Computationele taalkunde
 • Kwantitatieve taalkunde
 • Filosofische taalkunde
 • Toegepaste taalkunde
 • Vertaalkunde
 • Lexicografie
 • Geschiedenis van de taalkunde

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Hengeveld Kees

Amsterdam University

Leden

 

Anderson Stephen

Yale University

Barôdal Jóhanna

Universiteit Gent / University of Iceland

Colina Sonia

University of Arizona

De Boer Bart

Vrije Universiteit Brussel

Enghels Renata

Universiteit Gent

Housen Alexis

Vrije Universiteit Brussel

Ledgeway Adam

University of Cambridge

Wieling Martijn

University of Groningen

Willis David

University of Cambridge

Woll Bencie

University College London

 • linguistics of Dutch     
 • linguistics of another German language        
 • linguistics of French   
 • linguistics of another Romance language      
 • linguistics of a Slavonic language
 • linguistics of a classical language
 • linguistics of another language    
 • contrastive linguistics or typology         
 • phonetics 
 • phonology
 • syntax       
 • semantics 
 • pragmatics         
 • functional linguistics  
 • formal linguistics        
 • diachronic linguistics  
 • synchronic linguistics 
 • Socio-linguistics
 • Psycho-linguistics       
 • neuro-linguistics
 • computational linguistics    
 • applied linguistics - language didactics
 • applied linguistics - translational studies       
 • applied linguistics - lexicography 
 • philosophical linguistics      
 • anthropological linguistics  
 • history of linguistic

Solliciteer hier