G&M1: Rechtswetenschappen en Criminologie

Rechtswetenschappen

 • Privaatrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Goederenrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Overeenkomstenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Verbintenissenrecht
  • Vermogensrecht
 • Publiekrecht
  • Bestuursrecht
  • Europees bestuursrecht
  • Fiscaal recht
  • Internationale instellingen
  • Internationaal publiekrecht
  • Migratierecht
  • Milieu- en energierecht
  • Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
  • Staatsrecht
  • Strafrecht
 • Economisch recht
  • Economisch recht
  • Financieel recht
  • Handelsrecht
  • Vennootschapsrecht
 • Grondslagenrecht
  • Fundamentele rechten en vrijheden
  • Mensenrechten
  • Rechtsbescherming
  • Bestuursprocesrecht
  • Gerechtelijk procesrecht
  • Strafprocesrecht
 • Metarecht
  • Rechtseconomie
  • Rechtsfilosofie
  • Rechtsgeschiedenis
  • Rechtspsychologie
  • Rechtssociologie
  • Rechtstheorie

 Criminologie

 • Criminaliseringsprocessen en fenomenen
  • Daders en slachtoffers
  • Fenomeenanalyses inzake criminaliteit
  • Perceptie en houdingen omtrent (on)veiligheid en criminaliteit
 • Formele en informele reacties op criminaliteit en deviantie    
  • Strafbeleid, media en samenleving - Penal policies, media and society
  • Preventie
  • Politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten (policing)
  • Strafrechtsbedeling en strafuitvoering
 • Methodologie van criminologisch onderzoek
  • Kwantitatieve methoden van onderzoek
  • Kwalitatieve methoden van onderzoek
  • Criminografie

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Shapland Joanna

University of Sheffield

Leden

 

Baetens Freya

University of Oslo / University of Leiden

De Ruysscher Dave

Vrije Universiteit Brussel / Tilburg University

Dzehtsiarou Kanstantin

University of Liverpool

Haslehner Werner

University of Luxemburg

Hills Alice

Durham University

Houben Robby

Universiteit Antwerpen

 

KU Leuven

Pauwels Lieven

Universiteit Gent

Steinmeyer Heinz-Dietrich

University of Munster

Straetmans Gert

Universiteit Antwerpen

Private law

 • Tort law    
 • Property law      
 • Private international law     
 • Contract law      
 • Family law
 • Law of obligations      
 • Estate planning law

 

Public law

 • Administrative law     
 • European administrative law       
 • Tax law      
 • International organizations
 • Public international law       
 • Migration law    
 • Environmental and energy law    
 • Labour and social security law     
 • Constitutional law      
 • Criminal law

 

Economic law                        

 • Economic law
 • Financial law
 • Commercial law
 • Company law

 

Fundamental rights and freedoms – judicial protection           

 • Fundamental rights and freedoms        
 • Human rights     
 • Judicial protection      
 • Administrative procedure   
 • Civil procedure  
 • Criminal procedure     

                             

Meta law  

 • Law and economics    
 • Legal philosophy         
 • Legal history      
 • Legal psychology         
 • Legal sociology  
 • Legal theory                 

          

Processes of criminalisation and phenomena of crime  

 • Perpetrators and victims     
 • Analyses of crime phenomena     
 • Perceptions and attitudes concerning crime and (in)security

                   

Formal and informal social reactions on crime and deviance            

 • Penal policies, media and society
 • Crime prevention        
 • Policing, security and intelligence services    
 • Criminal justice and administration of sentences            

 

Methodology of criminological research       

 • Quantitative research methods   
 • Qualitative research methods      
 • Crime data

Solliciteer hier