G&M1: Rechtswetenschappen en Criminologie

Rechtswetenschappen

 • Privaatrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Goederenrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Overeenkomstenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Verbintenissenrecht
  • Vermogensrecht
 • Publiekrecht
  • Bestuursrecht
  • Europees bestuursrecht
  • Fiscaal recht
  • Internationale instellingen
  • Internationaal publiekrecht
  • Migratierecht
  • Milieu- en energierecht
  • Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
  • Staatsrecht
  • Strafrecht
 • Economisch recht
  • Economisch recht
  • Financieel recht
  • Handelsrecht
  • Vennootschapsrecht
 • Grondslagenrecht
  • Fundamentele rechten en vrijheden
  • Mensenrechten
  • Rechtsbescherming
  • Bestuursprocesrecht
  • Gerechtelijk procesrecht
  • Strafprocesrecht
 • Metarecht
  • Rechtseconomie
  • Rechtsfilosofie
  • Rechtsgeschiedenis
  • Rechtspsychologie
  • Rechtssociologie
  • Rechtstheorie

 Criminologie

 • Criminaliseringsprocessen en fenomenen
  • Daders en slachtoffers
  • Fenomeenanalyses inzake criminaliteit
  • Perceptie en houdingen omtrent (on)veiligheid en criminaliteit
 • Formele en informele reacties op criminaliteit en deviantie    
  • Strafbeleid, media en samenleving - Penal policies, media and society
  • Preventie
  • Politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten (policing)
  • Strafrechtsbedeling en strafuitvoering
 • Methodologie van criminologisch onderzoek
  • Kwantitatieve methoden van onderzoek
  • Kwalitatieve methoden van onderzoek
  • Criminografie

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Shapland Joanna

University of Sheffield

Leden

 

Baetens Freya

University of Oslo / University of Leiden

De Ruysscher Dave

Vrije Universiteit Brussel / Tilburg University

Dzehtsiarou Kanstantin

University of Liverpool

Francis Brian

Lancaster University

Haslehner Werner

University of Luxemburg

Hills Alice

Durham University

Houben Robby

Universiteit Antwerpen

Keren-Paz Tsachi

University of Sheffield

Steinmeyer Heinz-Dietrich

University of Munster

Straetmans Gert

Universiteit Antwerpen

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Shapland Joanna

University of Sheffield

Leden

 

Baetens Freya

University of Oslo / University of Leiden

De Ruysscher Dave

Vrije Universiteit Brussel / Tilburg University

Dzehtsiarou Kanstantin

University of Liverpool

Francis Brian

Lancaster University

Haslehner Werner

University of Luxemburg

Hills Alice

Durham University

Houben Robby

Universiteit Antwerpen

Keren-Paz Tsachi

University of Sheffield

Paoli Letizia

KU Leuven

Steinmeyer Heinz-Dietrich

University of Munster

Straetmans Gert

Universiteit Antwerpen

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Schinkel Marguerite

University of Glasgow

Leden

 

Brems Eva

UGent

De Hert Paul

Vrije Universiteit Brussel

Dembour Marie Benedicte

University of Brighton

Freedman Rosa

University of Reading

Kulesza Joanna

University of Lodz

Persak Nina

UniversiteitGent

Sezgin Yuksel

Syracuse University

Storme Matthias

KU Leuven

Vananroye Joeri

KU Leuven

Wulf Alexander

SRH Hochschule Berlin

 

Schinkel Marguerite