G&M1: Rechtswetenschappen en Criminologie

Rechtswetenschappen

 • Privaatrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Goederenrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Overeenkomstenrecht
  • Personen- en familierecht
  • Verbintenissenrecht
  • Vermogensrecht
 • Publiekrecht
  • Bestuursrecht
  • Europees bestuursrecht
  • Fiscaal recht
  • Internationale instellingen
  • Internationaal publiekrecht
  • Migratierecht
  • Milieu- en energierecht
  • Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
  • Staatsrecht
  • Strafrecht
 • Economisch recht
  • Economisch recht
  • Financieel recht
  • Handelsrecht
  • Vennootschapsrecht
 • Grondslagenrecht
  • Fundamentele rechten en vrijheden
  • Mensenrechten
  • Rechtsbescherming
  • Bestuursprocesrecht
  • Gerechtelijk procesrecht
  • Strafprocesrecht
 • Metarecht
  • Rechtseconomie
  • Rechtsfilosofie
  • Rechtsgeschiedenis
  • Rechtspsychologie
  • Rechtssociologie
  • Rechtstheorie

 Criminologie

 • Criminaliseringsprocessen en fenomenen
  • Daders en slachtoffers
  • Fenomeenanalyses inzake criminaliteit
  • Perceptie en houdingen omtrent (on)veiligheid en criminaliteit
 • Formele en informele reacties op criminaliteit en deviantie    
  • Strafbeleid, media en samenleving - Penal policies, media and society
  • Preventie
  • Politie-, veiligheids- en inlichtingendiensten (policing)
  • Strafrechtsbedeling en strafuitvoering
 • Methodologie van criminologisch onderzoek
  • Kwantitatieve methoden van onderzoek
  • Kwalitatieve methoden van onderzoek
  • Criminografie

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Baetens Freya

University of Oslo

Leden

 

Bueso Guillen Pedro Jose

University of Zaragoza

De Bondt Wendy

Universiteit Gent

De Ruysscher Dave

Vrije Universiteit Brussel / Tilburg University

Dzehtsiarou Kanstantin

University of Liverpool

Francis Brian

Lancaster University

Haslehner Werner

University of Luxemburg

Houben Robby

Universiteit Antwerpen

Keren-Paz Tsachi

University of Sheffield

Powers Rachel

University of South Florida

Straetmans Gert

Universiteit Antwerpen

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Baetens Freya

University of Oslo / University of Leiden

Leden

 

Basilien-Gainche Marie-Laure

Université Jean Moulin Lyon 3

Bueso Guillen Perdro Jose

University of Zaragoza

De Bondt Wendy

Universiteit Gent

De Ruysscher Dave

Vrije Universiteit Brussel / Tilburg University

Dzehtsiarou Kanstantin

University of Liverpool

Francis Brian

Lancaster University

Giliker Paula

University of Bristol

Haslehner Werner

University of Luxemburg

Houben Robby

Universiteit Antwerpen

Keren-Paz Tsachi

University of Sheffield

Powers Rachael

University of South Florida

Straetmans Gert

Universiteit Antwerpen

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Schinkel Marguerite

University of Glasgow

Leden

 

Carr Nicola

University of Nottingham

De Hert Paul

Vrije Universiteit Brussel

Dembour Marie Benedicte

University of Brighton

Fach Gomez Katia

University of Zaragoza

Freedman Rosa

University of Reading

Giliker Paula

University of Bristol

Kulesza Joanna

University of Lodz

Persak Nina

UniversiteitGent

Sezgin Yuksel

Syracuse University

Storme Matthias

KU Leuven

Vananroye Joeri

KU Leuven

Wulf Alexander

SRH Hochschule Berlin