G&M3: Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde en Sociaal Werk

Psychologie

  • Algemene psychologie
  • Menselijke experimentele psychologie en cognitieve wetenschap
   • Aandacht – perceptive – motorische processen en actie
   • Cognitive – taal en geheugen
   • Leren – motivatie en emotie
  • Vergelijkende dierenpsychologie
  • Biologische en fysiologische psychologie, affectieve en gedragsneurowetenschappen
   • Biologische psychologie
   • Genetica en gedrag
   • Neuropsychologie
   • Psychofysiologie
   • Psychofarmacologie
   • Neuro-beeldvorming
  • Ontwikkelingspsychologie
   • Cognitieve en perceptuele ontwikkeling
   • Psychosociale ontwikkelingn persoonlijkheidsontwikkeling
   • Psychogerontologie
  • Sociale psychologie
   • Groeps- en interpersoonlijke processen
   • Sociale perceptive en cognitive
  • Cross-culturele psychologie    
  • Persoonlijkheidspsychologie
  • Klinische psychologie
   • Psychopathologie
   • Psychotherapie
  • Gezondheidspsychologie
 • Sportpsychologie
 • Onderwijspsychologie en schoolpsychologie
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
  • Personeelspsychologie
  • Organisatiegedrag
  • Ergonomie
  • Consumentenpsychologie
 • Andere domeinen van de psychologie
 • Methodologie – statistiek – psychometrie

 Pedagogiek

 • Algemene pedagogiek
  • Historische pedagogiek
  • Vergelijkende, interculturele en globale pedagogiek
  • Wijsgerige pedagogiek
 • Gezinspedagogiek
 • Orthopedagogiek
  • Onderwijs aan kinderen met specifieke noden - Education for children with special needs
  • Handicap en ontwikkelingsstoornissen - Handicap and developmental disorder
  • Gedrags- en emotionele stoornissen - Behavioral and emotional disorder
  • Orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening - Diagnostics and assistance

Onderwijswetenschappen

 • Micro: studenten in een klas
  • Instructiepsychologie en ontwerpkunde
  • Vakdidactiek
  • Lerarenopleiding, opleidingskunde
  • Professionele vorming, opleiding en levenslang leren
  • Onderwijstechnologie
 • Meso: shool en opleidingsinstituten
 • Macro: beleid en management

 Sociaal werk

 • Sociale pedagogiek
  • Burgerschaps- en gemeenschapsvorming
  • Sociaal-pedagogische hulpverlening
  • Non-formeel leren en volwasseneneducatie
  • Vrijetijdseducatie
 • Culturele agogiek
  • Cultuur- en kunsteducatie
  • Media-educatie
  • Cultuurparticipatie
  • Methodologie van het pedagogisch werk

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Zagefka Hanna

Royal Holloway University of London

Leden

 

Ferre Elisa

Birbeck University of London

Keeser Daniel

University Hospital LMU

Longo Matthew

Birbeck University of London

Silani Giorgia

University of Vienna

Smith Peter K.

Goldsmiths, University of London

Theeuwes Jan

Vrije Universiteit Amsterdam

Tsakiris Manos

Royal Holloway University of London

Uskul Ayse

University of Kent

Valentina Elia

University Of Essex

Vandenbroeck Michel

UGent

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Zagefka Hanna

Royal Holloway University of London

Leden

 

Keeser Daniel

University Hospital LMU

Kuppens Peter

KU Leuven

Longo Matthew

Birbeck University of London

Meulders Ann

KU Leuven

Pivoriene Jolanta Mykolas

Romeris University

Silani Giorgia

University of Vienna

Smith Peter K.

Goldsmiths, University of London

Theeuwes Jan

Vrije Universiteit Amsterdam

Tsakiris Manos

Royal Holloway University of London

Uskul Ayse

University of Kent

Valentini Elia

University of Essex

Vandenbroeck Michel

UGent

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Lakens Daniel

Eindhoven University of Technology

Leden

 

Avishai Henik

Ben-Gurion University of the Negev

Fleming Stephan

University College London

Gijbels David

Universiteit Antwerpen

Jurkiewicz Carole

University of Colorado Springs

Korpershoek Hanke

University of Groningen

LoCasale-Couch Jennifer

University of Virginia

Matthews Gerald

George Mason University

Meeter Martijn

University of Pennsylvania

Nees Frauke

Heidelberg University

Ratliff Kate

University of Florida

Segerstrom Suzanne

University of Kentucky

Van den Broeck Anja

KU Leuven

Valcke Martin

Universiteit Gent