W&T3: Gecondenseerde Materie en Fysische Chemie

De scope van het Expertpanel W&T3 omvat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de (bio)fysische en chemische aspecten van materie en materialen: theoretische en experimentele bepaling  van eigenschappen, synthese en karakterisering van materialen (bulk tot nanoschaal), computationele modellen en geavanceerde meettechnieken.

Meer in detail:

 • Niet homogene, wanordelijke en gedeeltelijk geordende systemen
 • Structuur, structurele fase-overgangen, defecten, mechanische eigenschappen  van/ in materialen & structuur-eigenschap relaties
 • Fysica en chemie van oppervlakken en grenslagen
 • Theorie en karakterisering van laagdimensionele systemen
 • Magnetisme, supervloeibaarheid en supergeleiding
 • Elektronische structuur van materialen
 • Fotonica
 • Chemische en biofysica & fysische chemie van bulk tot nanoschaal
 • Fysica van polymeren en soft matter
 • Theoretische fysica en chemie
 • Spectroscopische en microscopische technieken

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Bougerol Catherine

National Center for Scientific Research

Leden

 

Bazzan Marco

University of Padova / National Institute for Nuclear Physics

Bultinck Patrick

Universiteit Gent

De Graeve Iris

Vrije Universiteit Brussel / Universiteit Gent

Eckert Jurgen

University of Leoben

Estrin Dario Ariel

University of Buenos Aires

Facsko Stefan

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf / Ion Beam Center

Latterini Loredana

University of Perugia

Marcelli Augusto

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Tielens Frederik

Vrije Universiteit Brussel

Van Aert Sandra

Universiteit Antwerpen

Verbeeck Johan

Universiteit Antwerpen

 • structure, structural phase transitions, mechanical properties, defects, structure-property relationships      
 • inhomogeneous, disordered, and partially ordered systems         
 • collective quantum phenomena and excitations        
 • electronic structure and transport mechanisms, semiconductor physics        
 • physics and chemistry of surface and interfaces, low-dimensional and nanoscale systems    
 • photonics      
 • biophysics     
 • chemical physics, theoretical, computational and physical chemistry 
 • polymer physics and soft matter     
 • spectroscopic methods and nuclear solid state physics and instrumental physical chemistry 
 • Spectroscopic and microscopic techniques, instrumental physical chemistry      
 • Synthesis and chemistry of materials       
 • Theoretical Physics and chemistry

Solliciteer hier