W&T7: Energie, Elektrotechniek, Elektronica en Werktuigkunde

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Mordijck Saskia

The College of William & Mary

Leden

 

Baets Roeland

Universiteit Gent / Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

Canavero Flavio

Politecnico di Torino

Chamoro Leonardo

University of Illinois at Urbana-Champaign

Chiadini Fransesco 

Universta degli Studi di Salerno

De Wolf Ingrid

KU Leuven / Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

 

KU Leuven

 

Université de Liège

Serrano-Gotarredona Teresa

Spanish National Research Council / University of Seville

Spagnuolo Giovanni

University of Salerno

Ubertini Stefano

University of Tuscia

Vermang Bart

Universiteit Hasselt / Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

De scope van het Expertpanel W&T7 omvat fundamenteel ingenieursonderzoek dat zich naar inhoud en/of methodologie richt op elektronische en werktuigkundige systemen en processen. De finaliteit van het onderzoek is fundamentele en vernieuwende kennis met toegepaste doelstellingen op lange termijn.

Meer specifiek richt de scope zich op volgende disciplines:

 • Micro- en nano-electronica (incl. EMC en power management)
 • Circuits en systemen (incl. CAD)
 • Elektronica met geavanceerde materialen
 • Opto-electronica en fotonica
 • Telecommunicatie (hardware en transmissie)
 • Bio-elektronica en biomedische systemen en technieken
 • Systeemidentificatie en -controle (incl. dynamica en modale analyse)
 • Power engineering (incl.  vermogenelektronica en nucleaire technologie)
 • Hernieuwbare energie: generatie en energie-omzettingssystemen
 • Controletechnieken
 • Robotica, sensoren en actuatoren   
 • Mechanisch en mechatronisch ontwerp, engineering en optimalisatie, levenscyclusanalyse
 • Ingebedde systemen
 • Hoogfrequente technieken
 • Signaalverwerking (spraak, beeld)
 • Elektromagnetisme en akoestiek
 • Mechanische technieken (structuurdynamica, vibro-akoestiek, multibody dynamica), betrouwbaarheid
 • Micro- en precisie-engineering
 • Productietechnologie en -engineering (incl. computer-geïntegreerde productie)
 • Tribologie
 • Verbrandingstechnologie en branddynamica  
 • Warmteoverdracht en vloeistoffenmechanica
 • Technische thermodynamica

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Mordijck Saskia

The College of William & Mary

Leden

 

Baets Roeland

Universiteit Gent / Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

Canavero Flavio

Politecnico di Torino

Chamoro Leonardo

University of Illinois at Urbana-Champaign

Chiadini Fransesco 

Universta degli Studi di Salerno

De Wolf Ingrid

KU Leuven / Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

Haber Rodolfo

Spanish National Research Council

Jonkers Ilse

KU Leuven

 

Université de Liège

Serrano-Gotarredona Teresa

Spanish National Research Council / University of Seville

Ubertini Stefano

University of Tuscia

Vermang Bart

Universiteit Hasselt / Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum

 • micro-, nano- and opto-electronics 
 • circuit design
 • telecommunication and high frequency techniques  
 • signal processing   
 • bio-electronics, biomechanics and biomedical engineering, bio-analytical sensors
 • system identification and control, engineering and automation
 • robotics, sensors and actuators, embedded systems
 • power engineering, renewable energy     
 • manufacturing technology      
 • micro- and precision engineering, metrology    
 • engineering dynamics    
 • mechanical and mechatronic design, machine design, engineering and optimization      
 • electromagnetism and acoustics     
 • analogue electronics      
 • thermal and fluid engineering
 • technical thermodynamics, combustion technology and fire dynamics

Solliciteer hier