W&T8: Wetenschappen van de Aarde en de Ruimte

De scope van W&T8 omvat fundamenteel onderzoek in de wetenschappen van de ruimte en de aarde.

De wetenschappen van de ruimte betreffen het geheel van de astronomie, en meer specifiek het onderzoek naar kosmologie, vorming en evolutie van sterren en sterrenstelsels, planeten, meteorieten, en solaire/heliosferische/interplanetaire fysica.

De wetenschappen van de aarde omvatten de disciplines van de weerkunde, klimatologie, petrologie, mineralogie, geochemie, geofysica, geo- en paleomagnetisme, geologie, sedimentologie, stratigrafie, paleontologie, paleoklimatologie, bodemkunde, archeometrie en geoarcheologie, oceanografie en mariene geologie, fysische geografie, cartografie en geo-informatiewetenschappen. Onderzoek op het raakvlak tussen de aardwetenschappen en biologische wetenschappen dient zich naar inhoud en/of methodologie te richten op de fysische en/of chemische processen die de aarde en het aardse milieu beinvloeden, of op de evolutie van bepaalde processen doorheen de geologische tijd. Onderzoek in het domein van moderne ecologie behoort niet tot de scope van W&T8.

 • Sterren en sterrenstelsels
 • Planeetwetenschappen, zonnestelsels en meteorieten
 • Zonne, heliosferische- en interplanetaire fysica
 • Melkwegstelsels (vorming en evolutie)
 • Kosmologie
 • Petrologie en mineralogie
 • Geochemie
 • Geologie (incl. toegepaste, economische, structurele, hydro, omgeving)
 • Sedimentologie
 • Paleontologie en stratigrafie
 • Bodemkunde
 • Paleo-omgeving, paleoklimaat
 • Archeometrie en geo-archeologie
 • Oceanografie en mariene geologie
 • Meteorologie en atmosfeerwetenschappen
 • Klimatologie en klimaat modellering
 • Fysische geografie (incl. geomorfologie, hydrografie)
 • Geofysica, geomagnetisme, paleomagnetisme
 • Cartografie / geo-informatiewetenschappen

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Mutterlose Jörg

Ruhr-Universität Bochum

Leden

 

 

Université Libre de Bruxelles

Famaey Benoit

University of Strasbourg

Gallego-Sala Angela

University of Exeter

Kasemann Simone

University of Bremen

Lagarde Nadège

National Center for Scientific Research

Marchaudon Aurelie

Research Institute in Astrophysics and Planetology

Scheunders Paul

Universiteit Antwerpen

Schwalb Antje

University of Braunschweig

Van Winckel Hans

KU Leuven

Verstraeten Gert

KU Leuven

 • Stars and stellar systems         
 • Planetary sciences, solar systems and meteorites     
 • Solar, heliospheric and interplanetary physics  
 • Galaxies (formation and evolution) 
 • Cosmology    
 • Petrology and mineralogy       
 • Geochemistry        
 • Geology (incl. applied, economic, structural, hydro, environmental) 
 • Sedimentology       
 • Paleontology and stratigraphy         
 • Soil sciences 
 • Paleoenvironment, paleoclimate     
 • Archeometry and geoarcheology     
 • Oceanography and marine geology
 • Meteorology and atmospheric sciences   
 • Climatology and climate modelling 
 • Physical geography (incl. geomorphology, hydrography)
 • Geophysics, geomagnetism, paleomagnetism 
 • Cartography / geoinformation science

Solliciteer hier