W&T9: Wetenschap en Technologie van Constructies en de Gebouwde Omgeving

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Triantafillou Thanasis

University of Patras

Leden

 

Caetano Elsa

University of Porto

Chatzi Eleni

ETH Zurich

Heynen Hildegarde

KU Leuven

Janssen Hans

KU Leuven

Lacidogna Giuseppe

Politecnico di Torino

Ruiz Lopez Gonzalo

Universidad de Castilla-La Mancha

Susilo Yusak

KTH Royal Institute of Technology

Tosi Maria Chiara

University IUAV of Venice

Troch Peter

Universiteit Gent

Van Hemelrijck Danny

Vrije Universiteit Brussel

Verhoest Niko

Universiteit Gent

De scope van Expertpanel W&T9 is het bouwen in de brede zin van het woord ofwel het maken van de menselijke leefomgeving, waarbij alle aspecten van de gebouwde omgeving inclusief de menselijke interactie ermee, alle fasen van het productieproces, van ontwerp tot uitvoering en latere transformaties, en alle schaalniveaus, van het bouwmateriaal en gebouwonderdeel tot het ruimere landschap, relevant worden geacht. Het doel van dergelijk onderzoek is het creëren van fundamentele kennis en vernieuwende kennis met toegepaste doelstellingen op lange termijn.

 • Structurele ingenieurskunde
 • Niet-destructief onderzoek, veiligheid en diagnose
 • Bodemmechanica
 • Burgerlijke bouwwerken
 • Constructie-ontwerp en -technologie (incl. staal, glas, beton, hout, kunststoffen)
 • Waterbouwkunde
 • Hydraulica en waterbeheer
 • Bouwfysica, met inbegrip van thermische en vloeistoffen ingenieurskunde
 • Operatie en systeem management en logistiek
 • Architectuur en architectuur wetenschappen
 • Ruimtelijke ontwikkeling en theorie (incl. landschapsplanning)
 • Stedelijk design; urbanisatie
 • Omgeving en duurzaamheid; duurzame ontwikkeling
 • Humane, sociale en economische geografie
 • Ruimtelijke indeling (regionaal, stedelijk)
 • Mobiliteit en transport
 • Gebouwd erfgoed ; bewaring en duurzaamheid
 • Built environment

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Triantafillou Thanasis

University of Patras

Leden

 

Caetano Elsa

University of Porto

Chatzi Eleni

ETH Zurich

Heynen Hildegarde

KU Leuven

Janssen Hans

KU Leuven

Lacidogna Giuseppe

Politecnico di Torino

Ruiz Lopez Gonzalo

Universidad de Castilla-La Mancha

Susilo Yusak

KTH Royal Institute of Technology

Tosi Maria Chiara

University IUAV of Venice

Troch Peter

Universiteit Gent

Verhoest Niko

Universiteit Gent

 • Structural engineering, non-destructive research, security and diagnosis  
 • Civil construction engineering, soil mechanics  
 • Construction design and technology         
 • Building physics (including thermal and fluid engineering)
 • Hydraulic engineering, hydraulics and water resources management
 • Architecture and architectural sciences    
 • Built heritage, conservation and sustainability 
 • Spatial design research and theory, urban design, urbanism, spatial planning
 • Human, social and economic geography 
 • Built Environment and sustainability, sustainable development
 • Mobility and transportation, operations and systems management and logistics

Solliciteer hier