Odysseusjury

Deze internationale multidisciplinaire jury evalueert de aanvragen van het braingain-programma Odysseus. De leden zijn eminente wetenschappers die voor een periode van drie jaar worden aangesteld.