Panelstructuurhervorming

Update 22/03/2022

Alle details over de nieuwe panelstructuur zijn verwerkt in een digitale brochure. In deze brochure vindt u een overzicht van de FWO panelstructuur, inclusief het nieuwe Med9 panel en de nieuwe wetenschappelijke scopes van alle 32 expertpanels fundamenteel onderzoek zoals deze gebruikt zullen worden vanaf de postdoc oproep die opent in het najaar van 2022.

Webinar

Het FWO organiseerde ook een webinar om deze nieuwe panelstructuur voor de expertpanels fundamenteel onderzoek verder toe te lichten. U kan dit hier herbekijken.

Update 14/02/2022

De huidige structuur van de FWO expertpanels fundamenteel onderzoek is reeds in voege sinds 2010. Aangezien wetenschap nooit stilstaat, is een grondige update en hervorming van deze structuur meer dan wenselijk. Met dit in gedachten stelde de FWO Raad van Bestuur eind 2019 vier internationale werkgroepen aan rond levenswetenschappen, wetenschap en technologie, cultuur- en sociale wetenschappen en interdisciplinariteit. In deze werkgroepen zetelden telkens een vijftiental Vlaamse en internationale experten uit verschillende disciplines. Zij kregen als opdracht een voorstel tot grondige hervorming van de FWO panelstructuur te formuleren. Hun werkzaamheden werden echter nog voor aanvang verstoord door de COVID-19 pandemie, die ons nog steeds teistert. Aangezien we hierdoor gedwongen werden het overlegproces volledig digitaal te laten verlopen, werd besloten op twee paden verder te werken. Enerzijds werd een korte termijn traject opgezet om de urgente hete hangijzers in de huidige panelstructuur aan te pakken; anderzijds zal de diepgaandere hervorming die we voor ogen hebben worden uitgewerkt wanneer dit mogelijk is (in het licht van o.a. restricties wat betreft reis-, vergader- en overlegmodaliteiten).

Hoewel het hervormingsproces de afgelopen tijd dus volledig digitaal verliep, werd systematisch getracht de Vlaamse onderzoekswereld hier zo veel mogelijk bij te betrekken. Niet alleen organiseerde het FWO zelf een uitgebreide bevraging omtrent zogenaamde “weesdisciplines” – i.e. onderzoekstopics die in onze huidige panelstructuur moeilijk een goede plaats vinden – ook de leden van de werkgroepen gingen regelmatig en grondig in overleg met hun collega’s overal te lande. Zij koppelden hierover terug in de werkgroepen zodat de input van de Vlaamse onderzoekers in dit proces steeds meegenomen werd. Dit resulteerde in een aantal hervormingen aan de FWO panelstructuur die ingang zullen vinden vanaf de oproepen 2023 – de eerste oproep die met deze nieuwe structuur zal werken is postdoc 2023 (indiendeadline 1/12/2022).

Hoewel meer informatie later volgt, lichten we nu al een tipje van de sluier. De belangrijkste veranderingen op korte termijn zijn:

  • Het oprichten van een nieuw panel in het gebied medische wetenschappen.
  • Meer aandacht voor multi- en interdisciplinariteit
  • Een grondige update van de wetenschappelijke scopes van alle 32 fundamentele expertpanels

Meer toelichting omtrent deze hervormingen, met gedetailleerde informatie over ieder panel en alle aanvraag-, indien- en evaluatiemodaliteiten, volgt in de loop van de lente van dit jaar. Hou hiervoor alvast al onze informatiekanalen in het oog. Wij zullen onderzoekers in Vlaanderen hierover uitgebreid informeren en stap voor stap toelichten welke veranderingen er zullen plaatsvinden.

Vergeet ten slotte niet dat er voor de oproepen aspirant fundamenteel onderzoek 2022 (indiendeadline 1/3/2022) en fundamentele onderzoeksprojecten 2022 (indiendeadline 1/4/2022) nog niets wijzigt

Scopes nieuwe panelstructuur

Hieronder kunnen jullie de scopes terugvinden van de nieuwe FWO panelstructuur die ingang zal vinden vanaf de oproepen 2023 – de eerste oproep die met deze nieuwe structuur zal werken is postdoc 2023 (indiendeadline 1/12/2022).

» Lees meer