Commissie Invest

De Commissie Invest gaat ten aanzien van de door de Commissie Science excellent bevonden aanvragen zware infrastructuur na of de opgemaakte investeringsplannen voldoende realistisch en objectief zijn. De Commissie Invest onderzoekt tevens of er zich geen noden of opportuniteiten inzake samenwerking aandienen die niet zijn opgenomen in de aanvragen.

Naam

Instelling

Voorzitter

 

Geyskens Katrin

Capricorn Venture Partners

Ondervoorzitter

 

Devigne David

PMV

Leden

 

Gérard Frank

PMV

Oleo Michele

EWI

Vandersmissen Katleen

LRM

van Avermaet Philip

EWI