Logo en Huisstijl

In 90 jaar tijd is het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen uitgegroeid tot dé referentie voor kwalitatief en deugdelijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen verdient een visuele identiteit die beantwoordt aan de huidige missie en essentie van de organisatie.

Een nieuwe huisstijl komt er niet zomaar. Er gaat heel wat onderzoek aan vooraf. De resultaten van de denksessies en het onderzoek zijn in een ‘merkpaspoort’ gegoten. Dit vat kort de kernkwaliteiten van de organisatie samen en hoe we met onderzoekers, partners en andere betrokkenen wensen om te gaan. Het merkpaspoort is een leidraad en een nieuwe impuls voor de werking van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen.

Bezig zijn met onderzoek, is bezig zijn met de toekomst. Hierbij hoort een hedendaagse visuele identiteit.

Het logo bestaat uit verschillende delen, elk met een aparte vormgeving. De verschillende vormen passen bij  elkaar en vormen samen één dynamisch geheel. Net als het FWO, waar onafhankelijke onderzoekers en projecten met elkaar verbonden worden, over de grenzen heen. Onderling zijn er aanknopingspunten, waardoor  kennis zich verspreidt, van het ene netwerk naar het andere.

De verschillende kleuren en vormen staan voor het belang aan diversiteit. Kwalitatieve hoogstaande onderzoekers krijgen bij het FWO alle kansen, om het even hun leeftijd, achtergrond of geslacht. We gebruiken geen standaardkleuren want FWO denkt niet in traditionele denkpatronen en onderzoek beoogt net dat tikkeltje meer. De oranje goudkleur is een hint naar de excellentie. Vrijheid is de motor van innovatie. Onderzoekers worden niet in een keurslijf gestoken. Ze zoeken zelf naar aanknopingspunten om hun onderzoek vorm te geven. Het logo straalt die openheid uit: witverhoudingen blazen ruimte en vrijheid door het ontwerp.  

Het rechtlijnig rasterpatroon symboliseert de verbindende functie van het FWO: de organisatie brengt onderzoekers en projecten samen, om het even waar ze vandaan komen. Op deze internationale kruispunten ontstaan weer andere netwerken en verbindingen: nieuwe perspectieven loeren om de hoek. De baseline ‘Opening new horizons’ sluit hier perfect bij aan.

De nieuwe visuele identiteit is geen eindpunt. Ze bepaalt de uitstraling van de organisatie. Het is dan ook belangrijk dat ze consequent toegepast wordt. Het huisstijlhandboek bevat alle afspraken om onze nieuwe visuele identiteit correct te gebruiken.