Organisatie

Wetenschappelijke integriteit

Het FWO heeft als organisatie voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen een grote verantwoordelijkheid bij het voorkomen en waar nodig bestrijden van inbreuken op de wetenschappelijke deontologie. Het wil die verantwoordelijkheid ten volle opnemen door middel van acties binnen en buiten de muren van het FWO.

» Lees meer

Ethische adviezen

Het FWO ziet er nauwlettend op toe dat onderzoek ondersteund met zijn middelen verloopt volgens ethische maatstaven. Sommige worden door de wet opgelegd, andere zijn algemeen aanvaard in de (internationale) wetenschappelijke praktijk.

» Lees meer

Wetenschapscommunicatie

Het FWO hecht veel belang aan het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap. Dit kan onder andere bereikt worden door wetenschapscommunicatie. Daarom sporen wij onze onderzoekers aan om systematisch te communiceren over hun onderzoek naar het brede publiek.

» Lees meer

Klachtenprocedure

Het FWO streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent en een klacht wenst in te dienen. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

» Lees meer

Open access

Open Access is het wereldwijd, online en kosteloos toegankelijk maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek aan iedereen, binnen en buiten de academische context, met als ultieme doel om de impact van dat wetenschappelijk onderzoek zo groot mogelijk te maken.

» Lees meer

Data Management Plan (DMP)

Het FWO maakt databeheer tot een vast onderdeel van zijn beleid voor alle ondersteuningskanalen die het aanbiedt. Van de onderzoekers verwacht het dat ze de nodige aandacht aan deze dimensie schenken voor, tijdens en ook nog minimaal vijf jaar na hun onderzoek.

» Lees meer

Logo en Huisstijl

Bekijk hier de handleiding voor het gebruik van het logo.

» Lees meer

Verwerking persoonsgegevens – privacy

Het FWO respecteert de internationale en nationale wetgeving aangaande de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de AVG/GDPR.

» Lees meer