Verwerking persoonsgegevens – privacy

Het FWO respecteert de internationale en nationale wetgeving aangaande de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder de AVG/GDPR.

Het privacybeleid van het FWO en alle gegevens m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens door het FWO kan u hier terugvinden.

Het gegevensbeschermingsbeleid van het FWO kan u hier terugvinden.

U kunt voor elk verzoek m.b.t. de uitoefening van uw rechten, net als voor andere vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de Data Protection Officer van het FWO:

Egmontstraat 5 – 1000 BRUSSEL

e-mail: dpo@fwo.be

Voor meer algemene informatie kunt ook steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

t: 02 274 48 00 - 02 274 48 35

contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be