Wat kan het FWO voor mij doen?

Het FWO ondersteunt fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek, stimuleert internationale samenwerking en pleit voor gelijke kansen. Een volledig overzicht van alle financieringsmogelijkheden kunt u terugvinden bij ‘mandaten en financiering’. 

Het FWO financiert excellente en beloftevolle onderzoekers en onderzoeksprojecten na een interuniversitaire competitie. Binnen- en buitenlandse experten staan in voor de evaluatie.

De selectie gebeurt volgens een bottom-up principe en verloopt interuniversitair.

Het FWO stimuleert internationale samenwerking en bevordert internationale mobiliteit door onderzoekers de kans te geven ervaring op te doen te midden van of samen te werken met internationale onderzoeksgroepen of door onderzoekers uit het buitenland aan te trekken. 

Het enige criterium is de uitmuntende kwaliteit van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel, ongeacht de wetenschappelijke discipline, de onthaalinstelling, het gender of de politieke of religieuze overtuiging van de onderzoeker. Gezinsvriendelijke bepalingen en flexibele werkomstandigheden moeten helpen om de genderverhoudingen verder in evenwicht te brengen. Wetenschappers met een functiebeperking kunnen rekenen op extra steun voor de financiering van aangepast materiaal.