Hoe verloopt een aanvraag?

schematische voorstelling aanvraagprocedure

Schema voor indienen van mandaten en onderzoeksprojecten van het FWO.

Mandaten: Indiendatum: 1 februari; Evaluatie door externe referenten in februari en maart; Panelvergaderingen in mei; bekendmaking: Raad van Bestuur van juni. Voor het Pegasus-programma wordt de Commissie Internationale Samenwerking (CIS) 2 maal per jaar bijeen geroepen.

Onderzoeksprojecten: Indiendatum: 1 april; Evaluatie door externe referenten in april en mei; Panelvergaderingen in september; bekendmaking: Raad van Bestuur van november.

Als de indiendatum op een zaterdag of een zondag valt, dan wordt de indienlimiet verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17u.