Stap 4: Evaluatie en beslissing

Vergadering FWO-Expertpanels

Twee maal per jaar vergaderen te Brussel de FWO-Expertpanels. In de lentevergaderingen (April-mei) vinden de vergaderingen plaats voor de evaluatie van de FWO-mandaten en in de herfst (september-oktober) worden de FWO-onderzoeksprojecten geëvalueerd.

Beslissing Raad van Bestuur

De finale beslissing tot financiering wordt steeds genomen door de Raad van Bestuur van het FWO. De precieze procedure die wordt gevolgd om de voorstellen die door de verschillende FWO-Expertpanels en commissies zijn geformuleerd te bekrachtigen, kan u hier nalezen.