Stap 3: Het correcte Expertpanel

FWO-Expertpanels

Het FWO telt 30 disciplinespecifieke Expertpanels en één Interdisciplinair panel. De aanvrager is steeds zelf verantwoordelijk voor de keuze van het Expertpanel dat zijn aanvraag moet evalueren. Een handig middel om te bepalen binnen welk panel jouw onderzoek thuis hoort zijn de scopes die per panel werden gedefinieerd.

Een overzicht van de scopes vindt u hier

Elk panel bestaat uit 16 expertleden (uitzonderingen zijn de panels Cult2, Cult3, G&M3, G&M4, Med5, Med8, W&T7 en W&T8 met 18 leden). Een meerderheid van deze leden is verbonden aan niet-Vlaamse universiteiten of wetenschappelijke instellingen.

Een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de FWO-Expertpanels kan u hier terugvinden.

Naast de reguliere Expertpanels, beschikt het FWO ook over twee multidisciplinaire panels voor de evaluatie van aanvragen ingediend in het kader van de internationaliseringsinitiatieven genomen door het FWO.

De Commissie voor Internationale Wetenschappelijke Contacten (CIWC), vergadert maandelijks en evalueert aanvragen voor kredieten in het kader van uitwisselingsakkoorden, individuele reis- en verblijfskosten, wetenschappelijke opdrachten, internationale wetenschappelijke netwerken, organisatie van internationale congressen, en deelnames aan Europese netwerken (ERA-Net, enz.) .

Daarnaast beschikt het FWO ook over een Commissie voor Internationale Samenwerking (CIS). Deze commissie staat in voor de evaluatie van aanvragen in het kader van bilaterale akkoorden, de Pegasus mandaten, de Internationale Coördinatieacties, enz.

Daarnaast beschikt het FWO over een aantal “ad hoc” jury’s die instaan voor de evaluatie van specifieke financieringsprogramma’s zoals de Klinische mandaten, Odysseus of Big Science. Ook de wetenschappelijke prijzen die via het FWO worden uitgereikt, kunnen rekenen op een professioneel samengestelde jury op basis van de ingezonden dossiers.

Ook de samenstelling van de FWO-Expertpanels zelf, wordt onderworpen aan een evaluatie. Dit gebeurt via de FWO-Ledencommissie.

De richtlijnen die aan de panelleden worden meegegeven kan u nalezen in de “guide for panel members