Stap 1: Maak uw voorstel op

Publiceren oproep

Het aanvragen van onderzoeksfinanciering in het kader van een FWO-financieringsprogramma, verloopt steeds door het indienen van een aanvraag na het publiceren van een oproep via de FWO-website.

Voor mandaten (pré- en postdoctoraal), kan er eenmaal per jaar gekandideerd worden. De deadline hiervoor is steeds 1 februari*. Uitzondering zijn de Pegasusshort-mandaten  waarvoor de deadline voor kandideren op 1 februari* en 1 mei* is vastgesteld.

Voor onderzoeksprojecten is de FWO-deadline 1 april*. Verschillende universiteiten hanteren iets vroegere deadlines.

Het aanvragen van een krediet voor een kort of lang verblijf in het buitenland, het bijwonen van congressen of het organiseren van een congres in België, kunnen doorlopend worden ingediend.

Verschillende Europese en bilaterale oproepen, waaraan het FWO participeert hanteren afwijkende deadlines die steeds duidelijk op de FWO-website worden aangekondigd.

*Zo deze datum op een zaterdag of een zondag valt, dan wordt de indienlimiet verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17u00.

Indienen

Het indienen van een (project)aanvraag verloopt steeds elektronisch. Voor bijna alle financieringskanalen kan er gekandideerd worden via de onlineaanvraagmodule die u na het inloggen via het E-loket kan bereiken.

Voor een aantal specifieke programma’s (prijzen, WOG’s) wordt er op dit ogenblik nog gewerkt met een word-template die via email aan het FWO kan worden bezorgd.

Een gedetailleerd overzicht, waarbij de aanvraagprocedure stap per stap wordt overlopen en toegelicht, kan u vinden in de “gids voor aanvragers