Adviseur Nationaal Contactpunt (NCP)

Om de (potentiële) deelnemers aan Europese projecten in de kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie (voorheen Horizon 2020 en vanaf dit jaar Horizon Europe) te stimuleren en ondersteunen, organiseert elke lidstaat een National Contactpunt (NCP). Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) organiseren dit voor Vlaanderen gezamenlijk onder NCP Flanders.  Momenteel is er ter versterking van het huidige team NCP-adviseurs een vacature voor een (m/v/x):

Adviseur Nationaal Contactpunt (NCP)

Je adviseert bedrijven en kennisinstellingen over internationale samenwerking in het kader van de kaderprogramma’s. Je bent de schakel tussen Europese programma’s en de Vlaamse organisaties die daaraan mee (willen) doen. Je signaleert kansen voor innovatieve bedrijven en wetenschappers. Je organiseert bijeenkomsten voor potentiële deelnemers en geeft presentaties en trainingen. Je adviseert hen over de inhoud van hun project en over de juridische en administratieve aspecten van de programma’s in samenspraak met collega’s. Je helpt hen in hun zoektocht naar consortiumpartners. Je bent de aanspreekpersoon voor één of meerdere specifieke domeinen van het kaderprogramma. Je werkt nauw samen met jouw collega’s NCP-adviseurs ter optimalisatie van de dienstverlening, om bruggen te slaan tussen de verschillende domeinen binnen het kaderprogramma. Je neemt ook enkele transversale domeinen ter harte (zoals o.a. Intellectual Property Rights (IPR), ethics, dissemination and exploitation). Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de coördinator NCP.

Profiel

Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring met eventueel, maar niet strikt noodzakelijk, affiniteit met één van de volgende domeinen: de biomedische sector, agrosector, klimaat/milieu. Kennis van het Europese financieringslandschap, ervaring in het schrijven van projectvoorstellen Horizon 2020/Horizon Europe en/of andere onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de Europese Commissie en ervaring met professioneel gebruik van social media (o.a. twitter, LinkedIn) zijn pluspunten. Je bent gemotiveerd om anderen verder te helpen en houdt ervan om efficiënt vragen/probleemstellingen op te lossen. Je werkt klantgericht en slaagt erin om complexe informatie te herformuleren op maat van de noden van de doelgroep. Je werkt zelfstandig als adviseur maar als sterke teamspeler stem je af met jouw collega’s. Je neemt graag initiatief. Je beheerst het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, uitstekend. Je bent analytisch en sterk in communicatie (website, mailings, presentaties).

Aanbod

Je bent voltijds tewerkgesteld op het FWO met een contract van onbepaalde duur, maar je zal ook sterk verbonden zijn met de VLAIO-medewerkers. Je komt terecht in een omgeving waarin het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en waarin je ruimte krijgt om jezelf te ontplooien. Je ontvangt een salaris volgens schaal A111 van de Vlaamse overheid (Zie ook: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator). Al jouw nuttige aantoonbare werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werktijdregeling, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag horen tot jouw salarispakket.

Interesse? Bekijk de uitgebreide functieomschrijving. Je kan je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv en een kopie van jouw diploma sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, sollicitaties@fwo.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 21 mei 2021.  Voor vragen in verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met Danny Huysmans, 02/550 15 32, danny.huysmans@fwo.be

Het FWO voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.