EURHISFIRM: a new European Infrastructure Development project (2018-2020)

Voor zijn deelname aan het Horizon 2020 EURHISFIRM project zoekt het Departement  Financiering en Accountancy van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappeneen voltijds (100%) postdoctoraal navorser in het brede domein Economische Geschiedenis - Financiële economie.

EURHISFIRM is een consortium van elf onderzoeksinstellingen uit zeven Europese landen en wordt gefinancierd door de Europese Commissie binnen het Infrastructure Development Program van Horizon 2020. Hiermee heeft ze tot doel gesteld onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse te ontwikkelen (https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=home). EURHISFIRM beoogt specifiek het ontwerpen van een Europese onderzoeksinfrastructuur voor lange-termijn ondernemingsdata. Deze moet onderzoekers en andere gebruikers op eenvoudige manier elektronische toegang geven tot lange-termijn datareeksen betreffende Europese ondernemingen. Hiertoe moeten methoden ontwikkeld worden om nationale databanken op te stellen, met elkaar te verbinden en op uniforme manier te bevragen. Om de databanken efficiënt te voeden met data zullen innovatieve methoden ontwikkeld worden, zodat de “big data” revolutie ook voor de historische sociale wetenschappen mogelijk gemaakt wordt. Tegelijkertijd wordt het Europese culturele erfgoed bewaard en op ruime schaal toegankelijk gemaakt.

Het concrete onderzoek voor deze functie bestaat erin om (a) een gedetailleerde inventaris en beschrijving op te maken van de officiële koerslijsten van de beurzen van een aantal Europese landen (Nederland, Duitsland, Spanje, Polen etc.) (b) een gedetailleerde inventaris en beschrijving op te maken van alle bronnen betreffende ondernemingen die op deze beurzen genoteerd waren (c) een (hoogkwalitatieve) standaard op te stellen die het mogelijk maakt om alle begrippen die op deze beurzen gebruikt werden met mekaar in overeenstemming te brengen. Deze standaard zal dienen om alle data te uniformiseren. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de medewerkers van het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs (SCOB) van de Universiteit Antwerpen (www.scob.be) en de onderzoeksteams van de andere instellingen in het consortium.

Jouw opdracht

 • Je staat in voor onderzoekopdracht in het domein van financieel-economische geschiedenis.
 • Je werkt samen met diverse onderzoeksteams uit meerdere Europese landen, verbonden aan dit project.
 • Je doet actief prospectie naar alle nodige bronnen, onderzoekt “in de diepte” het bronnenmateriaal en weet dit goed te documenteren.
 • Je onderzoekt tevens reeds bestaande databanken (in welk formaat dan ook) om uit te zoeken en te beschrijven wat daar al dan niet in aanwezig is en in hoeverre dit beantwoordt aan de opgestelde standaarden.
 • Je werk actief mee aan academische publicaties.

Jouw profiel

 • Je bezit (of behaalt tijdens de sollicitatieperiode) een doctoraat op proefschrift  bij voorkeur in het domein van hetzij de (toegepaste) economische wetenschappen (maar met sterke historische interesse), hetzij de economische geschiedenis (met sterke financieel-economische interesse). Ook kandidaten uit andere disciplines zijn welkom op voorwaarde dat ze zich willen inleven in het domein van de financieel-economische geschiedenis.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 • Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend academisch Engels. Andere taalkennis is een pluspunt, maar geen absolute vereiste.

Wij bieden

 • een aanstelling als postdoctoraal onderzoeker voor een periode van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging met max. 1 jaar;
 • datum van indiensttreding 01.04.2018;
 • een voltijds bruto maandloon, volgens het barema van doctor-assistent die varieert van € 4.053,77 tot € 6.319,49 aan de huidige index 1,6734;
 • een dynamische en stimulerende werkomgeving en een passende begeleiding.

Hoe solliciteren?

 • Gelieve je sollicitatie vergezeld van CV en motivatie te sturen naar jan.annaert@uantwerpen.be en dat tot uiterlijk 28.02.2108.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen.
 • De verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Prof. Dr. Jan Annaert (jan.annaert@uantwerpen.be) of Dr. Frans Buelens (frans.buelens@uantwerpen.be).

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie bekroond met het kwaliteitslabel 'HR Excellence in research'.