Links

Algemeen Rijksarchief en Rijkksarchief in de Provinciën (ARA)

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG)

Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (KMSKA)

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)

Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW)

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Koninklijke Militaire School (KMS)       

Koninklijke Musea van het Leger en Krijgsgeschiedenis (KML)

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

Nationale Plantentuin van België

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)

Technopolis

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA)

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)

von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI)

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)