Mandaten & financiering

Maatregelen Coronavirus

In het kader van de maatregelen die in België en vele andere landen worden genomen tegen de verspreiding van het Corona-virus, voert ook het FWO enkele aanpassingen door.

» Lees meer

Reglementen

Algemeen Algemeen reglement Werkingstoelage van de FWO-mandaathouders Interne en externe peer review Predoctorale mandaten Aspira…

» Lees meer

Predoctorale mandaten

Beurzen voor jonge onderzoekers om hun doctoraat voor te bereiden

» Lees meer

Postdoctorale mandaten

Beurzen voor onderzoekers reeds in het bezit van een doctoraat

» Lees meer

Werkingstoelage sabbatsverlof

Een werkingstoelage sabbatsverlof kan worden aangewend voor uitgaven die rechtstreeks in verband staan met onderzoeksactiviteiten uitgevoerd tijdens het sabbatsverlof.

» Lees meer

Krediet aan Navorser

Het krediet aan navorsers steunt jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet. Voor dit kanaal komt er geen nieuwe oproep.

» Lees meer

Onderzoeksprojecten

Toelagen voor onderzoeksploegen

» Lees meer

Onderzoeksinfrastructuur

Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines.

» Lees meer

Internationale mobiliteit

FWO stimuleert internationale mobiliteit door onderzoekers de kans te geven ervaring op te doen in internationale onderzoeksgroepen, onderzoekers aan te trekken uit het buitenland,...

» Lees meer

Internationale samenwerking

Het FWO stimuleert internationale samenwerking via uitwisselingsakkoorden en (bilateratle) samenwerkingprojecten

» Lees meer