Mandaten & financiering

Predoctorale mandaten

Beurzen voor jonge onderzoekers om hun doctoraat voor te bereiden

» Lees meer

Postdoctorale mandaten

Beurzen voor onderzoekers reeds in het bezit van een doctoraat

» Lees meer

Individuele kredieten

Steunen van jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet

» Lees meer

Onderzoeksprojecten

Toelagen voor onderzoeksploegen

» Lees meer

Onderzoeksinfrastructuur

Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines.

» Lees meer

Internationale mobiliteit

FWO stimuleert internationale mobiliteit door onderzoekers de kans te geven ervaring op te doen in internationale onderzoeksgroepen, onderzoekers aan te trekken uit het buitenland,...

» Lees meer

Internationale samenwerking

Het FWO stimuleert internationale samenwerking via uitwisselingsakkoorden en (bilateratle) samenwerkingprojecten

» Lees meer

Internationale contacten

Steunen van coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden, organisaties van wetenschappelijke bijeenkomsten en wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen

» Lees meer

Europese programma's

Het FWO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie ‘Horizon 2020’. Daarnaast is het FWO via allerlei programma's nauw betrokken bij verschillende Europese onderzoeksinititatieven (ERA-NET, JPI, COST).

» Lees meer

Wetenschappelijke prijzen

Dankzij de steun van bedrijven, instellingen, fondsen,... reikt het FWO een aantal wetenschappelijke prijzen uit.

» Lees meer