Mandaten & financiering

Predoctorale mandaten

beurzen voor jonge onderzoekers om hun doctoraat voor te bereiden

» Lees meer

Postdoctorale mandaten

beurzen voor onderzoekers reeds in het bezit van een doctoraat

» Lees meer

Individuele kredieten

Steunen van jonge en/of gevestigde onderzoekers met een individueel werkingskrediet

» Lees meer

Onderzoeksprojecten

Toelagen voor onderzoeksploegen

» Lees meer

Internationale mobiliteit

FWO stimuleert internationale mobiliteit door onderzoekers de kans te geven ervaring op te doen in internationale onderzoeksgroepen, onderzoekers aan te trekken uit het buitenland,...

» Lees meer

Internationale samenwerking

Het FWO stimuleert internationale samenwerking via uitwisselingsakkoorden en (bilateratle) samenwerkingprojecten

» Lees meer

Internationale contacten

Steunen van coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden, organisaties van wetenschappelijke bijeenkomsten en wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen

» Lees meer

Wetenschappelijke prijzen

Dankzij de steun van bedrijven, instellingen, fondsen,... reikt het FWO een aantal wetenschappelijke prijzen uit.

» Lees meer