Een nieuwe COST-actie voorstellen

Individuele onderzoeker of onderzoeksgroep van een instelling uit één van de COST-lidstaten.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. COST werkt met een continue ‘open oproep’, met twee collectiedata per jaar: één in het voorjaar en één in het najaar. Voorstellen die na een bepaalde collectiedatum zijn ingediend, worden bewaard voor de volgende collectiedatum.

Een aanvraag wordt elektronisch ingediend via de COST-website.

Vanaf 2015 verloopt de aanvraagprocedure slechts in één fase.

De hoofdaanvrager dient een aanvraag in namens een netwerk van aanvragers (minstens 7 COST lidstaten).

De volledige procedure, van collectiedatum tot start van de actie, beslaat in de regel een negental maanden.

Voor algemene vragen over de procedure en technische problemen kan u terecht bij opencall@cost.eu.

 

De aanvragen worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:

 

  • Right for COST? Denk niet enkel aan wat COST voor u kan betekenen, maar ook aan wat u kan betekenen voor COST. COST vraagt naar maatschappelijke relevantie, zichtbaarheid, …
  • Omschrijf duidelijk en concreet de wetenschappelijke probleemstelling en verwachte impact.
  • Denk na hoe u interdisciplinaire competenties kan betrekken in het voorstel.
  • Verwar een COST-actie niet met een H2020-voorstel: het gaat om een netwerkvoorstel (coördinatie), niet om een projectvoorstel (onderzoek).
  • Betrek enkel partners met een excellente reputatie in het domein.
  • Vermijd overlapping met bestaande COST-acties.
  • Omschrijf de state-of-the-art wetenschappelijk en in het licht van het netwerkaspect.
  • Heb aandacht en concrete plannen voor ‘gender balance’, de promotie van jonge onderzoekers en de verspreiding van de resultaten.