COST in België

Elke COST-lidstaat heeft een Cost National Coordinator die het land vertegenwoordigt in de COST Committee of Senior Officials (CSO), het belangrijkste beslissingsorgaan verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van COST. In België werd de taak van nationale coördinator toevertrouwd aan POD Wetenschapsbeleid (Belspo). Daarnaast werden nog Belgische contactpunten aangesteld binnen de verschillende regio’s en gemeenschappen.

Voor Vlaanderen treedt het FWO op als eerste aanspreekpunt voor COST. FWO staat in voor informatieverspreiding, vragen en begeleiding van alle actoren in Vlaanderen (aanvragen vanuit de onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, industrie en kmo’s). FWO doet dit in samenwerking met het departement EWI, de COST coördinator voor Vlaanderen.